PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

A PPG Globális etikai kódexe - Magyar

Etika

Mivel hiszünk abban, hogy nincs kiemelkedő üzleti siker szigorú etikai követelmények nélkül, mi a PPG-nél elköteleztük magunkat amellett,

  • hogy az ügyfelek és a társadalom igényeinek megfelelő árukat és szolgáltatásokat kínálunk,
  • hogy biztonságos, egészséges és önmegvalósításra lehetőséget nyújtó munkahelyet biztosítunk az alkalmazottaknak,
  • hogy gondoskodunk a részvényesek befektetéseinek kiemelkedő megtérüléséről, és
  • hogy társadalmi felelősséget vállaló cégként résztveszünk azoknak az országoknak és közösségeknek az életében, ahol tevékenykedünk.

A PPG Globális etikai kódexe

Mivel a PPG jó hírnevét nem csupán a minőségi áruk és szolgáltatások, hanem feddhetetlenségünk és szigorú etikai normáink is biztosítják, a PPG Globális etikai kódexe olyan alapelveket rögzít, amelyek a PPG minden munkatársára, mindenhol és minden körülmények között egyformám érvényesek.

A PPG számos etikai előírása, többek között a Kereskedelmi megfelelőséggel kapcsolatos szabályzat is megtalálható a Globális etikai kódexben.

Globális etikai kódex 

Jogsértés jelentése

Amennyiben jelenteni szeretne bármilyen illegális tevékenységet, az etikai elvárások megsértését, vagy a) az USA exportra vonatkozó jogszabályainak feltételezett megsértését, b) a PPG exportmegfelelőségi szabályzatának, előírásainak vagy eljárásainak megsértését, illetve c) a PPG Globális etikai kódexe exportmegfelelőségi szabályzatának, előírásainak vagy eljárásainak megsértését, kérjük, hívja az etikai forródrótot, vagy keresse közvetlenül az etikai ügyekért felelős vezetőt itt.

A PPG etikai segélyvonala
 

A PPG segélyvonal-szolgáltatást biztosít alkalmazottai részére etikai aggályok, az irányelvekkel kapcsolatos kérdések és általános megfelelőségi problémák jelentésére. A segélyvonal-szolgáltatást egy független harmadik félként tevékenykedő vállalat biztosítja, amelynek munkatársait megfelelően felkészítettek arra, hogy odafigyelve, a megfelelő kérdéseket feltéve, a helyzetet pontosan – és név nélkül – dokumentálva fogadják a hívást. A bejelentést tevőket arra kérik, hogy az alapos kivizsgálás érdekében teljes képet adjanak a feltételezett helyzetről.

Ezt a segélyvonalat külső személy – vevők, szolgáltatók, bárki más – is hívhatja, ha illegális tevékenységet vagy az etikai követelmények PPG-alkalmazottak általi megsértését szeretné bejelenteni. Egy etikai kérdés vagy aggály bejelentésére kérjük, küldjenek e-mailt közvetlenül a PPG szabálykövetésért felelős vezetőjének , jelentsék be az esetet online, vagy hívják a SEGÉLYVONAL TELEFONLISTÁBAN szereplő Etikai segélyvonalat.

Bárhogy is tesznek jelentést, ne feledjék, hogy a PPG szabályaival ellentétes az, hogy bárki ellen megtorlással éljenek, aki jóhiszeműen jelenti a jogszabályok vagy Kódexünk megszegését. Az összes jelentést szigorúan bizalmasan kezeljük, és kérés esetén a PPG megtesz mindent azért, hogy megőrizze az információkat szolgáltató személy névtelenségét.

Függetlenül attól, hogy ki fogadja a bejelentést, felelős a jelentés megfelelő kezeléséért, valamint a jelentéstevővel szembeni korrekt bánásmódért.
 
 

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A több mint hatvan országra kiterjedően működő PPG-nek mint globális vállalatnak számos jogszabályt és rendelkezést követnie kell, hogy üzleti tevékenységét törvényes keretek között folytathassa. Ezen jogszabályok és rendelkezések között kritikus jelentőségűek a magánvállalkozások egymás közötti, illetve a magánvállalkozások és kormányszervek közötti megvesztegetésre és korrupcióra vonatkozóak. Ezen túlmenően a PPG Globális Etikai Kódexe is egyértelműen kifejezi arra irányuló szándékunkat és kötelességünket, hogy üzleti tevékenységünket minden esetben tisztességes és etikus módon végezzük.

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI