PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

FAQs

Veelgestelde vragen - Nederlandse

   

Inhoudsopgave

 
 

Omkoping en corruptie

V. Voor het importeren van bepaalde PPG-producten is in bepaalde landen een licentie vereist. Is het toegestaan om een vergoeding te betalen aan een bemiddelaar/licentiehouder voor de licentie?


 
A. Indien deze vergoeding een contractueel overeengekomen of gepubliceerd tarief betreft voor een dienstverlening, dient deze te worden gespecificeerd en opgenomen in de factuur aan PPG. Als de bemiddelaar/licentiehouder echter om een extra vergoeding of betaling vraagt die direct aan hem moet worden betaald, mag u niet betalen en moet u hiervan melding maken aan de PPG-jurist van uw regio of business unit.

Schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen

V. Mijn klant heeft PPG verzocht een tafel te sponsoren tijdens hun benefietavond. Ik ontvang soms ook verzoeken van klanten om PPG-producten te schenken aan evenementen van liefdadigheidsinstellingen waarbij zij betrokken zijn. Mag ik een bijdrage leveren aan deze charitatieve activiteiten?

A. Schenkingen aan legitieme liefdadigheidsinstellingen zijn onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Hierbij moeten verschillende factoren in overweging worden genomen:

 • De liefdadigheidsinstelling moet voldoen aan de landelijke en fiscale voorschriften voor liefdadigheidsorganisaties en moet een antecedentenonderzoek ondergaan.
 • De missie van de liefdadigheidsinstelling en de beoogde bestemming van de schenking moet in overeenstemming zijn met de waarden van PPG. 
 • De waarde van de schenking moet redelijk en gebruikelijk zijn voor het soort evenement.
 • Schenkingen aan dezelfde liefdadigheidsinstelling dienen meestal niet vaker dan eenmaal per twaalf maanden plaats te vinden.
 • De klant of een nauw verwante persoon mag niet persoonlijk profiteren van de schenking.

Het is goed gebruik om een korte memo/brief mee te sturen met de schenking waarin wordt aangegeven wat PPG als het beoogde doel van de schenking beschouwt.

Neem contact op met uw regionale Compliance-vertegenwoordiger als u vragen hebt.

Communiceren met externe partijen

V. Kaj so Pravila družbenih medijev PPG? V. Wat is het beleid inzake sociale media van PPG?

Vertrouwelijke en niet-openbare informatie

V. Terwijl ik op zakenreis was, moest ik een prijslijst afdrukken om mee te nemen naar een afspraak met een klant. Ik stuurde de prijslijst naar mijn persoonlijke e-mailaccount en opende vervolgens die e-mailaccount vanaf een computer in het business center van mijn hotel om de prijslijst af te drukken. Heb ik iets verkeerds gedaan?                                                                                                                                                                    

A. U had de prijslijst niet naar uw persoonlijke e-mailaccount of naar het e-mailadres van het hotel mogen sturen om deze af te drukken. Niet-openbare informatie mag uitsluitend worden opgeslagen op uw PPG-computer. We beschikken over beveiligde procedures voor aanmelding bij uw PPG-account vanaf niet-PPG-computers waarmee u zich kunt aanmelden bij uw PPG-account, via een optie voor externe toegang in het business center van het hotel, en waar u de prijslijst vandaan kunt afdrukken.

De afgedrukte prijslijst is niet-openbare informatie en moet worden beschermd tegen onbevoegde toegang, verlies en openbaarmaking.  

 

 

V. Ik deel een computer op de werkvloer met verschillende andere medewerkers. We hebben elk een aanmeldings-ID die we moeten gebruiken bij PPG, maar ik zag hoe een werknemer zijn aanmeldings-ID en wachtwoord aan een andere werknemer gaf. Moet ik dit melden?


 
A. Ja. Werknemers mogen nooit hun aanmeldings-ID of wachtwoord met iemand anders delen.
V. Ik kreeg een e-mail met een verzoek om klantinformatie van wat op het e-mailadres van een zakenpartner leek. Bij controle bleek dit geen legitiem e-mailadres van de zakenpartner te zijn. Wat moet ik doen?

V. U doet er goed aan voorzichtig te zijn bij het openen en beantwoorden van e-mails van onbekende afzenders, vreemde e-mailadressen of een adres in de sociale media, vooral wanneer in de e-mail om niet-openbare informatie wordt gevraagd. Dit kan een geval zijn van zwendel via phishing. Bij phishing wordt gebruikgemaakt van frauduleuze e-mailberichten die afkomstig lijken van een legitieme onderneming (zoals een zakenpartner in dit geval, uw internetprovider of uw bank) of iemand die u kent (zoals de senior leidinggevenden van uw bedrijf of collega's van uw HR- of financiële afdeling).

Vraag uw lokale IT-beveiligingsteam of uw leidinggevende om hulp indien u twijfelt of een e-mailadres legitiem is. Als u legitieme contactpersonen op het kantoor van de zakenpartner hebt, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen om navraag te doen over het verzoek om inlichtingen.


 

Gegevensprivacy

V. Wat is het beleid inzake vertrouwelijke omgang met gegevens?

A. Lees het beleid hier.

V. een manager vroeg me om een lijst van iedereen die had deelgenomen aan een evenement om hen te bedanken.  Is het toegestaan om een spreadsheet met telefoonnummers, adressen en contactinformatie voor noodgevallen te sturen?


 

A. Nee, een spreadsheet met persoonsgegevens mag niet worden gedeeld.  Alleen de minimale hoeveelheid informatie die de manager nodig heeft om haar werk te kunnen doen mag worden gedeeld. In dit geval zijn dit namen en e-mailadressen bij PPG.

Geschenken, amusement, maaltijden, excursies

V. Wat is in de VS het beleid van PPG inzake het geven van geschenken, maaltijden en amusement aan werknemers in de Amerikaanse publieke sector (overheidsfunctionarissen)?

A. Lees het beleid hier.

V. PPG heeft een substantiële overeenkomst met een leverancier ondertekend en ik zal optreden als contactpersoon van de leverancier bij PPG. De leverancier heeft aangeboden om met me te lunchen en me vervolgens twee kaartjes aangeboden voor een concert van een bekende artiest. De leverancier zal me niet vergezellen naar het concert. Kan ik gaan lunchen en de tickets accepteren?

A. Het is in orde om met de leverancier te gaan lunchen, maar als de tickets voor het concert een meer dan nominale waarde hebben (d.w.z. meer dan US $25 of gelijkwaardig), mag u de concertkaartjes niet accepteren. De schijn kan worden gewekt dat de keuze van de leverancier werd beïnvloed door toekenning van een persoonlijke gunst of dat toekomstige beslissingen op ongepaste wijze zullen worden beïnvloed. Bedank de leverancier voor het aanbieden van de kaartjes en stel hem ervan op de hoogte dat acceptatie hiervan in strijd met het PPG-beleid zou zijn.  
V. Ik heb een evenement van een leverancier bijgewoond en een iPad gewonnen tijdens een willekeurige verloting.  Mag ik deze houden?

A. Dat hangt ervan af. Als de verloting duidelijk willekeurig was (en het op geen enkele wijze mogelijk was om u bewust als winnaar te selecteren), u niet in een positie verkeert om invloed uit te oefenen op nieuwe of voortgezette business met de leverancier en uw leidinggevende dit goedkeurt, is het waarschijnlijk acceptabel om de iPad te houden.  Afhankelijk van de waarde van de prijs, moet u nagaan of er belasting verschuldigd is.

Als u, na het bovenstaande in overweging te hebben genomen, de prijs houdt, moet u alvorens toekomstige zakelijke overeenkomsten aan te gaan met deze leverancier, contact opnemen met uw leidinggevende en regionale Compliance-vertegenwoordiger.

Zoals altijd geldt dat u met vragen contact kunt opnemen met uw regionale Compliance-vertegenwoordiger bij PPG.

 


 
V. Mijn afdeling maakt af en toe gebruik van een externe consultant om assistentie te verlenen met projectwerk. De consultant heeft een paar medewerkers van de afdeling uitgenodigd om een plaatselijk sportevenement bij te wonen. Kunnen we het evenement bezoeken samen met de consultant?

A. Hierbij moeten verschillende factoren in overweging worden genomen. Vraag uzelf af:

 • Verkeert u of een van de anderen die zijn uitgenodigd in een positie om invloed uit te oefenen en te bepalen of de adviseur ook in de toekomst zal worden ingehuurd voor projectwerk?
 • Hebben u of anderen soortgelijk amusement van de consultant geaccepteerd in de afgelopen 12 maanden?
 • Wat is de waarde van de tickets?

Als een redelijk persoon zou concluderen dat u mogelijk wordt beïnvloed om toekomstige business aan de consultant te gunnen als gevolg van de gift, mag u de tickets niet accepteren. Neem contact op met uw regionale Compliance-vertegenwoordiger als u vragen hebt.  

V. Mijn bedrijf wil graag onze belangrijkste klanten uitnodigen voor een groot lokaal sportevenement. Wij zullen het evenement samen met de klanten bezoeken. Is dit een geschenk dat vooraf moet worden goedgekeurd?

A. Omdat u samen met klanten aan het evenement deelneemt, wordt dit als amusement beschouwd, niet als geschenk. Voor amusement gelden geen regels voor goedkeuring vooraf, maar amusement moet van tevoren zijn goedgekeurd door uw directe leidinggevende. Controleer de lokale richtlijnen en procedures inzake geschenken, reizen en onkosten, en inkoop voordat u tickets aanschaft.

Handel met voorkennis  

V. Een leveranciersvertegenwoordiger bij bedrijf ABC, die een goede vriend van me is, heeft me verteld dat bedrijf ABC onlangs een groot contract heeft afgesloten met PPG. Mag ik aandelen in het bedrijf ABC kopen ondanks het feit dat er geen officiële aankondiging is gedaan?

A. Nee. Aangezien bedrijf ABC een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming is, kan dit worden beschouwd als handel op basis van materiële niet-openbare informatie, hetgeen een overtreding van het PPG-beleid en van de federale effectenwetgeving vormt.

Bedrijfseigendommen beschermen

V. Wanneer ik mijn bedrijfscreditcard gebruik voor persoonlijke aankopen (bij supermarkten, benzinestations en drogisterijen) merk ik de aankopen aan als 'persoonlijk' en ontvang ik geen vergoeding hiervoor. Mag dat?

A. Nee, u mag de bedrijfscreditcard niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het PPG-beleid staat dit niet toe. Uitgaven ten laste van de kaart mogen uitsluitend voor zakelijke doeleinden dienen.
V. Ik kan een reiskostenvergoeding tot US $500 per maand declareren. Deze maand bedragen mijn reiskosten slechts US $300. Kan ik US $200 van mijn persoonlijke benzinekosten als bedrijfsonkosten declareren?    A. Nee, u mag uw persoonlijke benzinekosten niet als bedrijfskosten declareren. Volgens het PPG-beleid mogen alleen werkelijke zakelijke uitgaven worden gedeclareerd en vergoed.

Handelsnaleving

V. Wat zijn de "waarschuwingssignalen" voor naleving van de exportbepalingen? A. Bepaalde omstandigheden ("waarschuwingssignalen") kunnen erop wijzen dat een uitvoer is bestemd voor ongepast eindgebruik, een ongepaste eindgebruiker of een ongepaste bestemming. Enkele voorbeelden van 'waarschuwingssignalen' zijn:
 • Een klant of inkoopagent is terughoudend bij het verstrekken van informatie over het uiteindelijke gebruik, beschikt over weinig kennis van het bedrijf of product, of gedraagt zich anderszins ontwijkend.
 • De productmogelijkheden zijn niet in overeenstemming met de activiteiten van de klant of met de mogelijkheden van het land.
 • Een klant biedt aan om contant te betalen of wil een buitensporige prijs betalen voor het product.
 • Routinematige installatie, training of onderhoud wordt geweigerd.
 • Er wordt gevraagd om ongebruikelijke verschepingsroutes of -procedures.
 • De verpakking komt niet overeen met de manier van verscheping of de eindbestemming.

Werken met overheden

V. De Chinese regering heeft PPG geprezen vanwege onze geschiedenis van prompte belastingbetalingen. Zij hebben de lokale vestiging van PPG een imitatie kristallen paard als herinnering en een erkenningsbrief aangeboden.  Mogen zij deze houden en tentoonstellen?


 
A. Omdat dit geschenk passend is voor de gelegenheid, mogen het geschenk en de brief worden gehouden en tentoongesteld in de PPG-vestiging.

V. Als ik een ontmoeting heb met een verkozen of benoemde functionaris tijdens mijn werk voor PPG, zou al het gezegde dan als lobbywerk worden beschouwd? 

 


 

A. Niet noodzakelijkerwijs. Lobbyen heeft een brede definitie die het rechtstreeks overbrengen van verzoeken aan een openbaar ambtenaar om te lobbyen, het doen van onderzoek of het opstellen van strategieën om deze ambtenaren te boeien en de coördinatie met derden zoals een beroepsvereniging of een ander bedrijf omvat. Lobbyen is strikt gereglementeerd; iedereen die dergelijke activiteiten wil uitvoeren moet advies inwinnen bij de regionale vertegenwoordiger voor overheidszaken. 

 

V. Moet ik een openbaar ambtenaar door middel van een geschenk bedanken voor een bezoek aan een kantoor of fabriekslocatie?

A. In het algemeen wordt een handgeschreven of per e-mail verzonden brief van waardering als passend beschouwd om de waardering van PPG voor een bezoek tot uitdrukking te brengen. Hoewel geschenken mogelijk zijn toegestaan als aan bepaalde criteria wordt voldaan, kunt u het beste alle geschenken vermijden, aangezien de regels variëren. Raadpleeg uw regionale vertegenwoordiger voor overheidszaken als u vragen hebt.