PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

FAQs

คำถามที่พบบ่อย - ไทย

   

สารบัญ


การติดสินบนและการคอร์รัปชัน
การบริจาคเพื่อการกุศล
การสื่อสารกับบุคคลภายนอกми
ข้อมูลที่เป็นความลับและไม่เป็นสาธารณะ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ของขวัญ ความบันเทิง มื้ออาหาร และการเดินทาง
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน
การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการค้า
การทำงานกับหน่วยงานรัฐบาล
 
 

การติดสินบนและการคอร์รัปชัน

Q. ในการที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์บางชนิดของ PPG สู่บางประเทศ จะต้องมีใบอนุญาต การจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่นายหน้า/ผู้ออกใบอนุญาตเพื่อให้ได้ใบอนุญาตเป็นสิ่งที่กระทำได้หรือไม่


 
A. ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมในการให้บริการตามที่ระบุสัญญาหรือสิ่งพิมพ์ ควรมีการแจกแจงรายการและระบุไว้ในใบกำกับภาษีที่ส่งให้ PPG อย่างไรก็ตาม หากนายหน้า/ผู้ออกใบอนุญาตเรียกค่าธรรมเนียมหรือขอให้มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับตนโดยตรง คุณไม่ควรจ่ายเงินนั้น และควรรายงานเรื่องนี้ให้ที่ปรึกษากฎหมายของ PPG ประจำภูมิภาคหรือหน่วยธุรกิจของคุณทราบ

การบริจาคเพื่อการกุศล

Q. ลูกค้าขอการสนับสนุนจาก PPG เป็นค่าอาหารมื้อเย็นหนึ่งโต๊ะในงานการกุศลของลูกค้า นอกจากนี้ในบางครั้งฉันก็ได้รับคำขอจากลูกค้าให้บริจาคผลิตภัณฑ์ของ PPG ให้แก่งานการกุศลที่ลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง ฉันสามารถบริจาคให้แก่กิจกรรมทางการกุศลเหล่านี้ได้หรือไม่

A. การบริจาคให้องค์กรการกุศลที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ในบางสถานการณ์ โดยต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการดังนี้:

 • การกุศลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศและในด้านภาษีสำหรับองค์กรการกุศล และผ่านการตรวจสอบประวัติแล้ว
 • ภารกิจของการกุศลและจุดประสงค์ในการนำสิ่งที่ได้รับบริจาคไปใช้ควรสอดคล้องกับค่านิยมของ PPG 
 • มูลค่าในการบริจาคควรสมเหตุสมผลและเป็นปรกติวิสัยของงานกิจกรรมประเภทนี้
 • สำหรับการบริจาคให้กับการกุศลรายเดิม โดยทั่วไปไม่ควรบ่อยเกินกว่า 12 เดือน
 • ลูกค้าหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดไม่ควรได้รับประโยชน์ส่วนตนจากการบริจาค

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการส่งบันทึกข้อความ/จดหมายสรุปไปพร้อมกับการบริจาค โดยแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของ PPG เพื่อชี้แจงจุดประสงค์ของการบริจาค

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาตัวแทนฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบประจำภูมิภาคของคุณ

การสื่อสารกับบุคคลภายนอก

Q. นโยบายด้านสื่อสังคมของ PPG คืออะไร ก. อ่านนโยบายได้ที่นี่. 

ข้อมูลที่เป็นความลับและไม่เป็นสาธารณะ

Q. ขณะที่เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ฉันจำเป็นต้องจัดพิมพ์รายการราคาเพื่อนำไปประชุมกับลูกค้า ฉันได้ส่งอีเมลรายการราคาไปยังบัญชีอีเมลส่วนตัวของฉัน และต่อมาจึงเข้าบัญชีอีเมลนั้นจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในศูนย์ธุรกิจของโรงแรมที่ฉันเข้าพักเพื่อจัดพิมพ์รายการราคา ฉันทำอะไรผิดหรือไม่                                                                                                                                                                       

A. คุณไม่น่าส่งอีเมลรายการราคาไปยังบัญชีอีเมลส่วนตัวของคุณหรืออีเมลของโรงแรมเพื่อทำการจัดพิมพ์ ข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะควรได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ PPG ที่คุณใช้เท่านั้น คุณมีขั้นตอนที่ปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบในบัญชี PPG ของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ของ PPG ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบในบัญชี PPG ของคุณโดยใช้ทางเลือกการเข้าถึงจากระยะไกลที่ศูนย์ธุรกิจของโรงแรม และจัดพิมพ์รายการราคาจากที่นน

รายการราคาที่จัดพิมพ์ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ และต้องได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การสูญหายโดยบังเอิญ และการถูกเปิดเผย  

 

Q. ฉันใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนชั้นของฝ่ายผลิตร่วมกับพนักงานอื่น ๆ อีกหลายคน เราต่างก็มีรหัสประจำตัวในการเข้าสู่ระบบของ PPG ไว้ใช้ แต่ฉันเห็นพนักงานคนหนึ่งให้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของตนแก่พนักงานอีกคน ฉันควรรายงานเรื่องนี้หรือไม่


 
A. ใช่ พนักงานไม่ควรเปิดเผยรหัสประจำตัวหรือรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ ไม่ว่ากับใครก็ตาม
Q. ฉันได้รับอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งมาเพื่อขอข้อมูลลูกค้า ซึ่งดูเหมือนว่าจะส่งมาจากที่อยู่อีเมลของหุ้นส่วนธุรกิจ ฉันตรวจสอบดูและพบว่ามันไม่ใช่อีเมลที่ถูกต้องจากหุ้นส่วนธุรกิจ ฉันควรทำอย่างไร

Q. คุณทำถูกต้องแล้วที่ใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะเปิดและตอบอีเมลจากผู้ส่งที่คุณไม่รู้จัก หรือจากที่อยู่อีเมลแปลก ๆ หรือจากที่อยู่ที่เป็นสื่อสังคม โดยเฉพาะเมื่ออีเมลเป็นการขอข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ นี่อาจเป็นการหลอกลวงแบบฟิชชิง การหลอกลวงแบบฟิชชิงคือข้อความอีเมลปลอมที่ดูเหมือนมาจากองค์กรที่ถูกต้อง (เช่น หุ้นส่วนธุรกิจในกรณีนี้ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือธนาคารของคุณ) หรือใครบางคนที่คุณคุ้นเคย (เช่น ผู้นำอาวุโสในบริษัทของคุณ หรือเพื่อนร่วมงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายการเงินของคุณ)

หากคุณสงสัยในความถูกต้องของที่อยู่อีเมล ควรขอความช่วยเหลือจากทีมรักษาความปลอดภัยด้านไอทีหรือหัวหน้างานของคุณ ถ้าคุณมีผู้ติดต่อที่ถูกต้องในสำนักงานของหุ้นส่วนธุรกิจ คุณอาจติดต่อพวกเขาโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขอข้อมูล


 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

Q. นโยบายเรื่องการจัดการกับข้อมูลที่เป็นความลับคืออะไร

A. อ่านนโยบายได้ที่นี่

Q. ผู้จัดการรายหนึ่งขอรายชื่อจากฉัน ซึ่งเป็นรายชื่อของทุกคนที่เข้าร่วมในงานกิจกรรมงานหนึ่ง เพื่อที่จะขอบคุณพวกเขา  การส่งสเปรดชีตที่มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งที่กระทำได้หรือไม่


 

A. ไม่ถูกต้อง ไม่ควรเปิดเผยสเปรดชีตที่มีข้อมูลส่วนตัว  ควรเปิดเผยข้อมูลให้น้อยที่สุด เฉพาะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการในการทำงานของตนเท่านั้น ในกรณีนี้ ควรเปิดเผยเฉพาะชื่อและที่อยู่อีเมลของ PPG

ของขวัญ ความบันเทิง มื้ออาหาร การเดินทาง

Q. ในสหรัฐอเมริกา นโยบายของ PPG ในการให้ของขวัญ มื้ออาหาร และความบันเทิงแก่พนักงานในภาครัฐของสหรัฐอเมริกา (รัฐบาล) คืออะไร

A. อ่านนโยบายได้ที่นี่

Q. PPG ลงนามในสัญญาที่สำคัญกับผู้ขายรายหนึ่ง และฉันจะเป็นผู้ติดต่อของผู้ขายที่ PPG ผู้ขายได้เสนอที่จะพาฉันไปทานมื้อกลางวัน และหลังจากนั้นได้เสนอตั๋วสองใบเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตของศิลปินรายหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ ผู้ขายจะไม่ไปดูคอนเสิร์ตร่วมกับฉัน ฉันสามารถไปทานมื้อกลางวันและรับตั๋วได้หรือไม่

A. การไปทานมื้อกลางวันกับผู้ขายเป็นสิ่งที่กระทำได้ แต่ถ้าตั๋วคอนเสิร์ตมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าที่กำหนด (นั่นคือ มากกว่า 25 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า) คุณก็ไม่ควรรับตั๋วคอนเสิร์ต มันอาจทำให้เข้าใจได้ว่าการเลือกผู้ขายได้รับอิทธิพลมาจากการตอบแทนสำหรับความเอื้อเฟื้อเป็นการส่วนตัว หรือการตัดสินใจในอนาคตจะได้รับอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสม คุณควรกล่าวคำขอบคุณกับผู้ขายที่เสนอตั๋วให้ และบอกกับผู้ขายว่าการยอมรับตั๋วนี้จะขัดต่อนโยบายของ PPG      
Q. ฉันได้เข้าร่วมงานกิจกรรมของซัพพลายเออร์รายหนึ่ง และได้รับรางวัลเป็นไอแพดจากการจับรางวัลแบบสุ่ม  ฉันเก็บมันไว้ได้หรือไม่
 
A. ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ถ้าการจับรางวัลเป็นแบบสุ่มอย่างชัดเจน (ไม่ใช่จัดตั้งโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อจงใจเลือกคุณให้เป็นผู้ได้รับรางวัล) คุณก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะมีอิทธิพลต่อธุรกิจใหม่หรือธุรกิจต่อเนื่องกับซัพพลายเออร์ราย และหัวหน้างานของคุณเห็นชอบ การเก็บไอแพดไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับได้  คุณต้องพิจารณาว่าต้องรับผิดชอบในเรื่องภาษีหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับมูลค่าของรางวัล

ถ้าหลังจากพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้ว คุณคิดว่าจะเก็บรางวัลไว้ ก่อนที่จะเข้าร่วมธุรกิจในอนาคตกับซัพพลายเออร์รายนี้ คุณควรปรึกษาหัวหน้างานและตัวแทนฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบประจำภูมิภาคของคุณ

และก็เช่นเดียวกัน หากคุณมีคำถามใด ๆ ควรปรึกษาตัวแทนฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ PPG ประจำภูมิภาคของคุณ
Q. ฝ่ายของฉันมีการจ้างที่ปรึกษาภายนอกเป็นระยะเพื่อช่วยงานโครงการ ที่ปรึกษาได้เชิญพวกเราไม่กี่คนในฝ่ายไปชมการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่น ฉันสามารถไปชมการแข่งขันกีฬากับที่ปรึกษาได้หรือไม่

A. ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ถามตัวคุณเอง:

 • คุณหรือคนอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญอยู่ในตำแหน่งที่จะมีอิทธิพลต่อการที่ที่ปรึกษาจะได้รับการว่าจ้างสำหรับงานโครงการต่อไปหรือไม่
 • คุณหรือคนอื่น ๆ ได้ยอมรับข้อเสนอที่เป็นความบันเทิงในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันจากที่ปรึกษาหรือไม่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • มูลค่าของตั๋วคือเท่าใด

ถ้าคนที่มีเหตุผลจะสรุปว่าคุณอาจได้รับอิทธิพลในการให้ธุรกิจในอนาคตแก่ที่ปรึกษาเนื่องจากของขวัญที่ได้ คุณก็ไม่ควรรับตั๋ว หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดปรึกษาตัวแทนฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบประจำภูมิภาคของคุณ


 

Q. ธุรกิจของฉันต้องการเชิญลูกค้าที่สำคัญที่สุดของเราไปชมการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญในท้องถิ่น เราจะไปชมการแข่งขันกีฬากับลูกค้า นี่คือของขวัญที่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าหรือไม่

A. เนื่องจากคุณไปชมการแข่งขันกีฬากับลูกค้า นี่จึงถือเป็นการให้ความบันเทิง ไม่ใช่ของขวัญ การให้ความบันเทิงไม่อยู่ภายใต้กฎการอนุมัติล่วงหน้าสำหรับของขวัญ แต่การให้ความบันเทิงควรได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหัวหน้างานโดยตรงของคุณ ควรตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนในด้านของขวัญ การเดินทางและค่าใช้จ่าย และการซื้อ ก่อนที่จะซื้อตั๋ว

การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน

Q. ตัวแทนของซัพพลายเออร์ที่บริษัท ABC ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีของฉันบอกฉันว่าบริษัท ABC เพิ่งทำสัญญาโครงการใหญ่กับ PPG แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ฉันจะซื้อหุ้นบริษัท ABC ได้หรือไม่

A. ไม่ได้ เพราะบริษัท ABC เป็นบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นสาธารณะในสหรัฐอเมริกา นี่อาจถือว่าเป็นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลสำคัญที่ไม่เป็นสาธารณะ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของ PPG รวมทั้งรัฐบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

Q. เมื่อฉันใช้บัตรเครดิตของบริษัทเพื่อซื้อของส่วนตัว (ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ปั๊มน้ำมัน และร้านขายยา) ฉันทำเครื่องหมายรายการที่ซื้อว่าเป็น ‘ส่วนตัว’ และฉันไม่เบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น ฉันทำแบบนี้ได้หรือไม่

A. ไม่ได้ คุณไม่ควรใช้บัตรเครดิตของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว นโยบายของ PPG ไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บมายังบัตรจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น
Q. ฉันสามารถเคลมค่าเดินทางได้สูงสุด 500 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน เดือนนี้ฉันมีค่าเดินทางเพียง 300 ดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้น ฉันสามารถนำค่าน้ำมันส่วนตัวของฉัน 200 ดอลลาร์สหรัฐ มารวมเป็นค่าเดินทางของบริษัทได้หรือไม่          A. ไม่ได้ คุณไม่สามารถนำค่าน้ำมันส่วนตัวของคุณมารวมเป็นค่าเดินทางของบริษัท ตามนโยบายของ PPG ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของธุรกิจเท่านั้นที่สามารถนำมาเคลมและเบิกจ่ายได้

การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการค้า

Q. “สัญญาณอันตราย” สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกคืออะไร A. ในบางสถานการณ์ (”สัญญาณอันตราย”) อาจบ่งชี้ว่าการส่งออกมีจุดหมายอยู่ที่การใช้สุดท้าย ผู้ใช้สุดท้าย หรือปลายทางที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างของ “สัญญาณอันตราย” มีดังนี้:
 • ลูกค้าหรือตัวแทนซื้อไม่เต็มใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สุดท้าย มีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ หรือหลีกเลี่ยงที่จะให้คำตอบ
 • ความสามารถของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเข้ากันได้กับธุรกิจของลูกค้าหรือความสามารถของประเทศ
 • ลูกค้าเสนอที่จะจ่ายเป็นเงินสด หรือให้ราคาที่สูงเกินไปสำหรับผลิตภัณฑ์
 • ปฏิเสธไม่ให้มีการติดตั้ง การฝึกอบรม หรือการซ่อมบำรุงที่ต้องทำเป็นประจำ
 • ขอให้ใช้เส้นทางหรือขั้นตอนในการขนส่งที่ผิดปกติ
 • การบรรจุหีบห่อไม่สอดคล้องกับวิธีในการขนส่งหรือปลายทางสุดท้าย

การทำงานกับหน่วยงานรัฐบาล

Q. รัฐบาลจีนให้การยอมรับ PPG เพราะประวัติของเราที่มีการจ่ายภาษีรวดเร็ว พวกเขาเสนอของที่ระลึกซึ่งเป็นคริสตัลรูปม้าและจดหมายแสดงการยอมรับให้แก่โรงงานของ PPG ในท้องถิ่น การเก็บของที่ระลึกไว้และวางโชว์เป็นสิ่งที่กระทำได้หรือไม่


 

A. เนื่องจากของขวัญนี้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับโอกาส จึงอาจเก็บและวางโชว์ของขวัญและจดหมายรับรองไว้ในโรงงานของ PPG ได้

Q. ถ้าในงานที่ฉันทำให้กับ PPG ฉันพบกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกและเจ้าหน้าที่ที่มาจากการแต่งตั้ง การสื่อสารทั้งหมดในที่นี้จะถือเป็นการวิ่งเต้นหรือไม่  


 

A. ไม่จำเป็นเสมอไป การวิ่งเต้นมีความหมายที่กว้าง ซึ่งรวมถึงการสื่อสารโดยตรงในเรื่องการร้องขอเพื่อวิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่รัฐ การเข้าร่วมวิเคราะห์วิจัยหรือวางแผนกลยุทธ์เพื่อวิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้น และการประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น องค์กรการค้า หรือบริษัทอื่น การวิ่งเต้นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด ไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังจะมีส่วนรวมในกิจกรรมดังกล่าวต้องขอคำแนะนำจากตัวแทนด้านหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคของคุณ 

 

Q. ฉันควรแสดงความขอบคุณแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มาเยี่ยมชมสำนักงานหรือโรงงานโดยการให้ของขวัญหรือไม่

A. โดยทั่วไป จดหมายที่เขียนด้วยลายมือหรืออีเมลแสดงความขอบคุณถือว่าเป็นการแสดงความขอบคุณที่เหมาะสมของ PPG สำหรับการเยี่ยมชม แม้ว่าของขวัญจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ถ้าเป็นไปตามกฎเกณฑ์บางอย่าง แต่เนื่องจากมีกฎที่แตกต่างกันออกไป ทางที่ดีที่สุดคือควรหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญ หากคุณมีคำถาม ควรขอคำแนะนำจากตัวแทนด้านหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคของคุณ