PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

Quy tắc Đạo đức Toàn cầu PPG - Vietnamese

Đạo đức

Tin rằng thành công vượt trội trong công việc luôn đi kèm với các tiêu chuẩn đạo đức cao, PPG cam kết:

  • Cung cấp hàng hóa và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và xã hội;
  • Cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và thỏa mãn;
  • Mang lại cho các cổ đông của chúng tôi doanh thu vượt trội đối với khoản đầu tư; và
  • Đóng góp với tư cách là một doanh nghiệp công dân tốt đối với mỗi quốc gia và cộng đồng mà ở đó chúng tôi hoạt động.

Quy tắc Đạo đức Toàn cầu PPG

Vì danh tiếng của PPG không chỉ căn cứ vào khả năng trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng mà còn dựa trên sự liêm chính và các tiêu chuẩn đạo đức cao, Quy tắc Đạo đức Toàn cầu PPG đặt ra các nguyên tắc áp dụng cho toàn thể nhân viên PPG, cho mọi nơi và trong mọi tình huống.

Thông tin về nhiều chính sách Đạo đức khác của PPG, kể cả Chính sách Tuân thủ quy định thương mại, cũng được bao gồm trong Quy tắc Đạo đức Toàn cầu này.

Quy tắc Đạo đức Toàn cầu


Báo cáo vi phạm

Để báo cáo mọi hành vi phạm pháp hoặc vi phạm quy tắc đạo đức, hoặc a) bất kỳ vi phạm khả nghi nào đối với mọi luật lệ hoặc quy định quản lý xuất khẩu của Mỹ, b) các chính sách tuân thủ xuất khẩu, các quy định quản lý hoặc các thủ tục của PPG, hoặc c) Quy tắc Đạo đức Toàn cầu của PPG liên quan đến các chính sách tuân thủ xuất khẩu, các quy định quản lý hoặc các thủ tục của PPG, hãy liên hệ Đường dây nóng đạo đức (bên dưới) hoặc click vào đây để liên hệ trực tiếp với Giám đốc tuân thủ.

Đường dây Trợ giúp về Đạo đức PPG
 

PPG cung cấp dịch vụ đường dây trợ giúp cho nhân viên của mình như một phương thức bổ sung để báo cáo các mối lo ngại về đạo đức, tuân thủ chung và các câu hỏi về chính sách. Dịch vụ đường dây trợ giúp được quản lý bởi bên thứ ba độc lập với những nhân viên đã được đào tạo để lắng nghe kỹ lưỡng, đặt câu hỏi, dẫn chứng tình huống bằng tài liệu một cách chính xác - và ẩn danh. Người gọi sẽ được yêu cầu cung cấp một báo cáo đầy đủ về các mối lo ngại của họ để công tác điều tra kỹ lưỡng có thể được thực hiện.

Các bên thứ ba – khách hàng, nhà cung cấp, bất kỳ ai – cũng có thể sử dụng đường dây trợ giúp này để báo cáo hành động phạm pháp hay vi phạm về đạo đức của nhân viên PPG. Để báo cáo mối lo ngại hay câu hỏi về đạo đức, vui lòng gửi email trực tiếp tới Giám đốc về Tuân thủ của PPG, báo cáo sự việc trực tuyến, hoặc gọi điện thoại qua Đường dây Trợ giúp về Đạo đức được cung cấp trong DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP.

Bất kể báo cáo bằng cách nào, hãy nhớ rằng chính sách của PPG nghiêm cấm hành vi trả thù đối với bất kỳ ai có thiện chí báo cáo vi phạm pháp luật hoặc Quy tắc. Ngoài ra, mọi báo cáo vi phạm đều được bảo mật nghiêm ngặt và nếu bạn yêu cầu, PPG sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục giữ kín danh tính của những người tiết lộ thông tin đó.

Bất kể ai là người nhận được báo cáo của bạn, họ đều có trách nhiệm đảm bảo nó được xử lý một cách phù hợp và rằng bạn được đối xử công bằng trong suốt quá trình xử lý.

CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG TOÀN CẦU CỦA PPG

Là công ty toàn cầu đang hoạt động trên 60 quốc gia, PPG bắt buộc phải tuân thủ một số các luật và quy định để thực hiện hợp pháp hoạt động kinh doanh của công ty. Quan trọng trong số các luật và quy định này là những luật và quy định điều chỉnh về hối lộ và tham nhũng giữa các công ty tư nhân với nhau và giữa các công ty tư nhân và các cơ quan chính phủ. Ngoài ra, Quy Tắc Ðạo Ðức Toàn Cầu của PPG đã nêu rõ mục đích và nghĩa vụ của chúng ta là luôn hành động trung thực và hợp đạo lý trong mọi giao dịch kinh doanh của công ty.

CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG TOÀN CẦU CỦA PPG