PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

Codul global de etică al PPG - Romanian

Etică

Având convingerea că excelenţa în afaceri şi înaltele standarde etice merg mână în mână, PPG şi-a luat angajamentul:
  • Să furnizeze bunuri şi servicii care răspund nevoilor clienţilor noştri şi ale societăţii;
  • Să asigure un mediu de lucru sigur, sănătos şi plin de satisfacţii pentru angajaţi;
  • Să ofere acţionarilor noştri un randament superior al investiţiei şi
  • Să contribuie ca un bun cetăţean corporativ la fiecare naţiune şi comunitate în care ne desfăşurăm activitatea.

Codul global de etică al PPG

Întrucât reputaţia PPG depinde nu numai de capacitatea noastră de a fi un furnizor de bunuri şi servicii de calitate, ci şi de integritatea noastră şi înaltele standarde etice, Codul global de etică al PPG stabileşte principiile care se aplică întregului personal al PPG, pretutindeni şi în fiecare situaţie.
 
Informaţii despre diversele politici de etică ale PPG, incluzând Politica privind conformitatea comercială, sunt prezentate în Codul global de etică.

Codul global de etică

 

Raportarea încălcărilor

Pentru a raporta orice acţiune ilegală sau încălcări ale eticii sau a) orice încălcări suspectate ale oricăror legi sau reglementări ale SUA de control al exporturilor, b) ale politicilor, controalelor sau procedurilor PPG de conformitate a exporturilor sau c) ale Codului global de etică al PPG referitor la politicile, controalele sau procedurile PPG de conformitate a exporturilor, contactaţi Linia de urgenţă pentru etică sau executaţi clic aici pentru a contacta Directorul de conformitate în mod direct.
 

Linia de asistență Etică PPG
 

PPG oferă angajaților săi un serviciu de linie de asistență, ca o resursă suplimentară pentru comunicarea preocupărilor etice, a întrebărilor despre politică sau a problemelor generale de conformitate. Serviciul de linie de asistență este gestionat de o organizație independentă, firmă terță cu reprezentanți care sunt instruiți să asculte cu atenție, să pună întrebări și să documenteze situația cu acuratețe - și anonim. Solicitanților li se cere să furnizeze detaliile complete ale preocupărilor lor, astfel încât să poată fi făcute investigații amănunțite.

Această linie de asistență este, de asemenea, disponibilă terților - clienți, furnizori, oricine -pentru a raporta acțiunile ilegale sau încălcările eticii ale angajaților PPG. Pentru a comunica o întrebare sau o preocupare etică, vă rugăm să scrieți un e-mail Responsabilului Șef cu Conformitatea al PPG direct, să raportați un incident on-line, sau să sunați la Linia de asistență Etică oferită în DOSARUL LINIE TELEFONICĂ DE ASISTENȚĂ.

Oricum vă faceți raportul, amintiți-vă că este împotriva politicii PPG să recurgeți la represalii împotriva cuiva pentru că a făcut, de bună-credință, un raport  a unei încălcări a legii sau a Codului. De asemenea, toate rapoartele sunt preluate în strictă confidențialitate și, dacă solicitați, PPG va depune toate eforturile să mențină anonimatul oricui dezvăluie astfel de informații.

Indiferent de cine vă primește raportul, ei sunt responsabili cu asigurarea că acesta este analizat în mod corespunzător și că sunteți tratat corect pe parcursul procesului.
 

POLITICA GLOBALĂ ANTICORUPŢIE A PPG

În calitate de companie globală care activează în peste şaizeci de ţări, PPG este obligată să respecte o serie de legi şi reglementări pentru a-şi desfăşura în mod legal activitatea. Esenţiale între aceste legi şi reglementări sunt cele care vizează practicile de mituire şi corupţie între companiile private şi între companiile private şi entităţile guvernamentale. În plus, Codul de etică global al PPG precizează intenţia şi obligaţia noastră de a acţiona în permanenţă cu onestitate şi în spirit etic în toate relaţiile noastre de afaceri.

Politica globală anticorupţie a PPG