PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

FAQs

Các câu hỏi thường gặp - Tiếng việt

   

Mục lục

 
 

Hối lộ và Tham nhũng

H. Để nhập một số sản phẩm nhất định của PPG vào một số quốc gia cụ thể, cần có giấy phép. Việc trả cho người môi giới/người có giấy phép một khoản phí để xin giấy phép có đúng không?


 
Đ. Nếu khoản phí là khoản phí theo hợp đồng hoặc phí công bố cho một dịch vụ, khoản phí đó nên được chia thành từng hạng mục và đưa vào hóa đơn cho PPG. Tuy nhiên, nếu người môi giới/người có giấy phép yêu cầu thêm phí hoặc thanh toán trực tiếp một khoản nào đó thì bạn không nên thực hiện và báo cáo vấn đề này cho cố vấn pháp lý của đơn vị kinh doanh hoặc tại khu vực của PPG của mình.

Đóng góp từ thiện

H. Khách hàng của tôi yêu cầu PPG tài trợ tiệc tối tại sự kiện từ thiện của họ. Thi thoảng, tôi cũng nhận được các yêu cầu từ phía khách hàng về việc khuyên góp các sản phẩm của PPG cho các sự kiện từ thiện mà khách hàng tham gia. Tôi có thể đóng góp cho các hoạt động từ thiện này không?

A. Bạn được phép đóng góp cho các tổ chức từ thiện hợp pháp trong những điều kiện nhất định. Cần cân nhắc một vài yếu tố:

 • Tổ chức từ thiện phải đáp ứng các yêu cầu về thuế và yêu cầu của quốc gia cho tổ chức từ thiện đồng thời vượt qua đợt kiểm tra lý lịch.
 • Sứ mệnh của tổ chức từ thiện và mục đích sử dụng các khoản đóng góp phải theo đúng các giá trị của PPG. 
 • Giá trị của khoản đóng góp phải hợp lý và theo thông lệ đối với mỗi loại sự kiện.
 • Các khoản đóng góp cho cùng một tổ chức từ thiện thường sẽ không được thực hiện với tần suất thường xuyên hơn 12 tháng một lần.
 • Khách hàng hoặc người có mối quan hệ thân cận sẽ không được hưởng lợi cá nhân từ khoản đóng góp.

Việc tốt nhất nên làm đó là gửi một bản ghi nhớ ngắn/thư đi kèm khoản đóng góp để nêu rõ thỏa thuận của PPG về mục đích sử dụng của khoản đóng góp.

Hãy hỏi ý kiến đại diện phụ trách vấn đề tuân thủ tại khu vực của bạn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Giao tiếp với các bên bên ngoài

H. Chính sách truyn thông xã hi của PPG là gì? Đ. Hãy đọc chính sách đây.

Thông tin bí mật, chưa công khai

H. Trong khi đi du lịch, tôi cần in biểu giá để mang theo đến cuộc họp với khách hàng. Tôi đã gửi biểu giá vào tài khoản email cá nhân của mình, sau đó truy cập tài khoản email đó từ máy tính trong trung tâm kinh doanh của khách sạn để in biểu giá. Điều tôi làm có gì sai không?                                                     

Đ. Bạn không nên gửi biểu giá vào tài khoản email cá nhân của mình hoặc email của khách sạn để in. Chỉ được lưu trữ thông tin chưa công khai trên máy tính của PPG. Chúng tôi có quy trình an toàn để đăng nhập vào tài khoản PPG của bạn từ máy tính không phải của PPG để bạn có thể đăng nhập vào tài khoản PPG bằng tùy chọn quyền truy cập từ xa tại trung tâm kinh doanh của khách sạn và in biểu giá từ đó.

Biểu giá đã in là thông tin chưa công khai và phải được bảo vệ tránh truy cập trái phép, vô tình mất mát và tiết lộ.  

 

H. Tôi dùng chung máy tính tại tầng sản xuất với một vài nhân viên khác. Mỗi chúng tôi sử dụng một ID đăng nhập vào PPG, tuy nhiên tôi đã thấy nhân viên cho nhân viên khác sử dụng ID và mật khẩu đăng nhập của họ. Tôi có nên báo cáo việc này?


 
Đ. Có. Nhân viên tuyệt đối không chia sẻ ID hoặc mật khẩu đăng nhập của mình với những người khác.
H. Tôi nhận được email trình bày yêu cầu xin thông tin khách hàng có vẻ như từ địa chỉ email của một đối tác kinh doanh. Tôi đã kiểm tra và phát hiện ra rằng đó không phải là email hợp pháp từ đối tác kinh doanh. Tôi nên làm gì?

H. Bạn đã đúng khi thận trọng trước khi mở và trả lời các email từ người gửi không xác định, từ các địa chỉ email cũ hoặc từ các địa chỉ truyền thông xã hội —đặc biệt là khi email yêu cầu thông tin chưa công khai. Đây có thể là hành vi lừa đảo trên mạng. Hành vi lừa đảo trên mạng là những tin nhắn email lừa đảo có vẻ như do các doanh nghiệp hợp pháp gửi (chẳng hạn như đối tác kinh doanh trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc ngân hàng) hoặc một người nào đó bạn quen (chẳng hạn như lãnh đạo cao cấp hay đồng nghiệp từ Bộ phận Tài chính hoặc Nhân sự của bạn).

Yêu cầu nhóm bảo mật CNTT tại khu vực hoặc người giám sát của bạn trợ giúp nếu bạn có nghi ngờ về tính hợp lệ của địa chỉ email. Nếu có các liên hệ hợp pháp tại văn phòng của đối tác kinh doanh thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ để thắc mắc về yêu cầu thông tin đó.


 

Bảo mật dữ liệu

H. Chính sách x lý d liu bí mt là gì?

Đ. Hãy đọc chính sách đây.

H. Người quản lý yêu cầu tôi lập danh sách tất cả những người đã tham gia sự kiện để cảm ơn họ.  Việc gửi một bảng tính gồm số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp có đúng không?


 

Đ. Không, không nên chia sẻ bảng tính có chứa Thông tin cá nhân.  Bạn chỉ nên chia sẻ một lượng thông tin tối thiểu cần thiết cho người quản lý làm công việc của họ – trong trường hợp này, chỉ cần chia sẻ tên và địa chỉ email PPG.

Quà tặng, Chiêu đãi, Bữa ăn và Chuyến đi

H. Tại Hoa Kỳ, Chính sách cho vic đưa quà tng, ba ăn và chiêu đãi cho Nhân viên (Chính phú) thuc b phn công ca Hoa K ca PPG là gì?

Đ. Hãy đọc chính sách đây.

H. PPG đã ký một hợp đồng quan trọng với nhà cung cấp và nhà cung cấp sẽ liên hệ với PPG thông qua tôi. Nhà cung cấp mời tôi đi ăn trưa, sau đó tặng tôi hai vé xem buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng tầm cỡ quốc gia. Nhà cung cấp sẽ không đi cùng tôi tới buổi hòa nhạc. Tôi có thể đi ăn trưa và nhận vé đó không?

Đ. Việc đi ăn trưa với đối tác là việc nên làm, tuy nhiên, nếu vé hòa nhạc có giá trị lớn hơn giá trị danh định (có nghĩa là hơn 25 đô la Mỹ hoặc tương đương) thì bạn không nên nhận vé xem hòa nhạc đó. Điều này có thể cho thấy rằng việc lựa chọn đối tác chịu ảnh hưởng bởi quà tặng thể hiện sự thiên vị cá nhân hoặc các quyết định trong tương lai đó sẽ chịu ảnh hưởng một cách không thích hợp. Bạn nên cảm ơn nhà cung cấp đã tặng vé và thông báo cho nhà cung cấp biết rằng việc nhận vé là vi phạm chính sách của PPG.  
H. Tôi đã tham dự sự kiện của nhà cung cấp và giành một chiếc iPad khi tham gia rút thăm ngẫu nhiên. Tôi có thể giữ chiếc iPad đó không?
 

Đ. Điều này còn tùy thuộc. Nếu việc rút thăm rõ ràng là ngẫu nhiên (không được sắp đặt theo bất kỳ cách nào nhằm cố tình chọn bạn là người chiến thắng), bạn không ở cương vị tác động đến việc kinh doanh mới hoặc tiếp tục với nhà cung cấp và người giám sát của bạn đồng ý, việc bạn giữ chiếc iPad là có thể chấp nhận được.  Tùy thuộc vào giá trị giải thưởng, bạn sẽ cần xem xét xem có bất kỳ trách nhiệm nào về thuế không.

Nếu, sau khi cân nhắc vấn đề ở trên, bạn nhận giải thưởng, trước khi ký kết bất kỳ cơ hội kinh doanh nào trong tương lai với nhà cung cấp này, bạn nên hỏi ý kiến người giám sát cũng như đại diện tuân thủ trong khu vực của mình.

Như mọi khi, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy hỏi ý kiến đại diện tuân thủ PPG tại khu vực của mình.

 


 
H. Bộ phận của tôi định kỳ thuê tư vấn bên thứ ba để hỗ trợ cho công việc dự án. Tư vấn đã mời một vài trong người trong bộ phận của chúng tôi tham gia một sự kiện thể thao tại khu vực. Chúng tôi có thể tham dự sự kiện đó với tư vấn không?

Đ. Cần cân nhắc một vài yếu tố. Tự hỏi:

 • Bạn hoặc những người được mời khác có ở cương vị có ảnh hưởng đến việc tư vấn tiếp tục được thuê cho công việc dự án hay không?
 • Bạn hoặc những người khác có đồng ý tham gia sự kiện tương tự trong vòng 12 tháng qua không?
 • Giá trị của vé là bao nhiêu?

Bình thường, người ta sẽ kết luận là bạn có thể bị ảnh hưởng khi đưa ra quyết định kinh doanh trong tương lai đối với tư vấn do đã nhận quà tặng, bạn không nên nhận vé này. Hãy hỏi ý kiến đại diện phụ trách vấn đề tuân thủ tại khu vực của bạn nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

 


 

H. Doanh nghiệp của tôi muốn mời những khách hàng quan trọng nhất tham gia một sự kiện thể thao lớn trong khu vực. Chúng tôi sẽ tham dự sự kiện với khách hàng. Đây có phải là hình thức quà tặng cần được phê duyệt trước không?

Đ. Vì bạn sẽ tham dự sự kiện với khách hàng, đây được gọi là hoạt động chiêu đãi chứ không phải quà tặng. Chiêu đãi không tuân theo các quy tắc phê duyệt trước như quà tặng, tuy nhiên chiêu đãi nên được người giám sát trực tiếp của bạn phê duyệt. Hãy xem các quy trình và chính sách mua hàng, chi phí và du lịch cũng như quà tặng trong phạm vi nội bộ trước khi mua vé.

Giao dịch nội gián

H. Đại diện nhà cung cấp tại Công ty ABC, một người bạn tốt của tôi, đã cho tôi biết rằng Công ty ABC vừa mới ký một hợp đồng lớn với PPG. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, tôi có thể mua cổ phần của Công ty ABC không?

Đ. Không. Vì Công ty ABC là một công ty giao dịch công khai tại Hoa Kỳ, điều này có thể được coi là giao dịch dựa trên cơ sở thông tin chưa được công khai và hoạt động này vi phạm chính sách của PPG cũng như luật chứng khoán của liên bang.

Bảo vệ tài sản của công ty

H. Khi tôi sử dụng thẻ tín dụng của doanh nghiệp cho mua sắm cá nhân (tại siêu thị, trạm xăng và cửa hàng rượu) tôi đánh dấu các mua sắm là ‘cá nhân’ và không hoàn trả chi phí cho các mua sắm đó. Tôi có được phép làm như vậy không?

Đ. Không, bạn không được sử dụng thẻ tín dụng của Công ty cho mục đích cá nhân. Chính sách của PPG không cho phép điều này. Chi phí được tính vào thẻ chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh mà thôi.
H. Tôi có thể yêu cầu cước phí tối đa 500 đô la Mỹ mỗi tháng. Tháng này, cước phí của tôi chỉ là 300 đô la Mỹ. Tôi có thể mua cho mình 200 đô la Mỹ tiền xăng bằng cước phí tính cho công ty được không?             Đ. Không, không thể tính tiền xăng của mình vào cước phí của công ty. Theo chính sách của PPG, chỉ yêu cầu và hoàn trả cho chi phí kinh doanh thực.

Tuân thủ quy định thương mại

H.“Cờ đỏ” cho việc tuân thủ quy định xuất khẩu là gì? Đ. Các tình huống nhất định (“cờ đỏ”) có thể cho biết rằng việc xuất khẩu được nhắm cho đích đến, người dùng cuối hoặc hoạt động sử dụng cuối không phù hợp. Một số ví dụ về “cờ đỏ” là:
 • Khách hàng hoặc đại lý mua miễn cưỡng cung cấp thông tin sử dụng cuối, có ít kiến thức về kinh doanh hoặc sản phẩm hoặc lảng tránh.
 • Tính năng của sản phẩm không phù hợp với khả năng của quốc gia hoặc doanh nghiệp của khách hàng.
 • Khách hàng đề nghị thanh toán bằng tiền mặt hoặc đưa ra giá quá cao cho sản phẩm.
 • Từ chối cài đặt, đào tạo hoặc bảo dưỡng theo định kỳ.
 • Yêu cầu thủ tục hoặc tuyến vận chuyển bất thường.
 • Bao bì không phù hợp với phương pháp vận chuyển hoặc điểm đến cuối cùng.

Làm việc với chính phủ

H. Chính phủ Trung Quốc tín nhiệm PPG do luôn đóng thuế kịp thời. Họ đã trao tặng cho bộ phận PPG tại khu vực vật lưu niệm có hình chú ngựa bằng pha lê cùng với giấy chứng nhận.  Việc nhận và trưng bày vật lưu niệm cùng giấy chứng nhận có đúng không?


 
Đ. Vì món quà này là thích hợp theo mục đích, nên nhận món quà và treo giấy chứng nhận tại bộ phận PPG.

H. Nếu tôi gặp một viên chức được được bầu hoặc chỉ định trong quá trình làm việc với PPG, tất cả thông tin liên lạc đó có bị coi là vận động hành lang không? 

 


 

Đ. Không cần thiết. Vận động hành lang có định nghĩa rộng bao gồm các yêu cầu vận động hành lang trao đổi trực tiếp với công chức, tham gia vào nghiên cứu hoặc vạch ra chiến lược để thu hút những công chức này và phối hợp với một bên thứ ba chẳng hạn như tổ chức thương mại hoặc công ty khác. Vận động hành lang có các quy định nghiêm ngặt; bất cứ ai muốn tham gia vào hoạt động này phải được đại diện phụ trách các công việc của chính phủ tại khu vực hướng dẫn. 

 

H. Tôi có nên dùng quà tặng để cảm ơn viên chức đã ghé thăm văn phòng hoặc địa điểm của bộ phận hay không?

Đ. Nói chung, bạn chỉ cần gửi thư tay hoặc thư qua email bày tỏ sự cảm kích của PPG về chuyến thăm là đủ. Nếu các tiêu chí nhất định được đáp ứng, quà tặng có thể được cho phép, do các quy tắc có thể khác nhau nên tốt nhất là tránh mọi hình thức tặng quà. Nếu có thắc mắc, hãy tìm hướng dẫn từ đại diện phụ trách các công việc của chính phủ tại khu vực của bạn.