PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

Globalt etisk regelsæt- Dansk

Etik

Med overbevisningen om, at fortrinlighed inden for forretninger samt høje etiske standarder er to sider af samme sag, har PPG forpligtet sig til at:
  • Tilvejebringe varer og tjenesteydelser, der imødekommer kundernes og samfundets behov,
  • Tilvejebringer et sikkert, sundt og tilfredsstillende arbejdsmiljø for de ansatte,
  • Giver vores aktionærer overlegent investeringsafkast og
  • Bidrager til hver enkelt nation og fællesskab, som vi opererer i, som et god virksomhedsmæssig aktør.

PPG’S globale etiske regelsæt

Eftersom PPG's omdømme ikke alene hviler på vores evne til at tilvejebringe kvalitetsvarer og -tjenesteydelser men også vores integritet og høje etiske standarder, indeholder PPG's globale etiske regelsæt de principper, som er gældende for alle PPG's ansatte – overalt og i alle situationer.
 
Information om PPG's diverse etiske politikker, herunder politikken vedr. handelsoverensstemmelse i det globale etiske regelsæt.

Globalt etisk regelsæt
 

Rapportering af overtrædelser

Med henblik på at rapportere evt. ulovlige handlinger eller overtrædelser af det etiske regelsæt eller a) evt. mistanke om overtrædelser af noget amerikansk eksportkontrollov eller noget amerikansk eksportregulativ, b) PPG's politikker vedr. eksportoverensstemmelse, -kontroller eller -procedurer eller c) PPG's globale etiske regelsæt relateret til PPG's politikker vedr. eksportoverensstemmelse, -kontroller eller -procedurer skal den etiske hjælpelinje kontaktes. Alternativt kan du kontakte overensstemmelseschefen direkte.
 

PPGs etiske hjælpelinje
 

PPG har oprettet en hjælpelinje for sine ansatte som en yderligere ressourcer til rapportering etiske bekymringer, politiske spørgsmål eller generelle bekymringer om overholdelse. Denne hjælpelinje administreres af en uafhængig tredjepartsleverandør med repræsentanter, der er specialuddannede i at lytte nøje, stille spørgsmål samt dokumentere situationen korrekt – og anonymt. Personer, der ringer til denne hotline, bliver interviewet omkring problemstillingen, således at der kan gennemføres en grundig undersøgelse.

Denne hjælpelinje er også tilgængelig for tredjeparter – kunder, leverandører, hvem som helst – til rapportering af ulovlige handlinger eller overtrædelser af det etiske regelsæt af PPG's ansatte. For at rapportere et etisk spørgsmål eller en bekymring bedes du skrive til PPG’s Chief Compliance Officer direkte, rapportere en hændelse online eller ringe til nummeret til den etiske hjælpelinje, som findes i HJÆLPELINJENS TELEFONREGISTER.

Uanset måden du rapporterer på, skal du huske, at det er mod PPGs politik at gøre gengæld mod nogen for at lave en rapport i god tro af en overtrædelse af loven eller kodeksen. Desuden er alle rapporter strengt fortrolige, og hvis du anmoder om det, vil PPG gøre alt for at bevare anonymiteten.

Uanset hvem der modtager din rapport, er de ansvarlige for at sikre, at det håndteres korrekt, og at du behandles retfærdigt i processen.

Anti-korruptionspolitik


PPG's globale anti-korruptionspolitik