PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

FAQs

Gyakran Ismételt Kérdések - Magyar

   

Tartalomjegyzék

 
 

Megvesztegetés és korrupció

K. Ahhoz, hogy egyes PPG termékeket importálni lehessen bizonyos országokba, engedélyre van szükség. Szabad egy ügyintézőnek/engedélybirtokosnak díjat fizetni az engedély beszerzéséért?


 
V. Ha a díj egy szolgáltatás szerződésben rögzített vagy nyilvános ára, részletezni kell és fel kell tüntetni a PPG-nek kiállított számlában. Ha azonban az ügyintéző/engedélybirtokos további díjat vagy kifizetést kér, amelyet közvetlenül neki kell fizetni, ne fizesse ki, és jelentse a PPG regionális vagy üzletági jogtanácsosának.

Jótékonysági hozzájárulások

K. Az ügyfelem azt kérte, hogy a PPG szponzoráljon egy asztalt egy jótékonysági vacsorán. Néha arra kérnek az ügyfelek, hogy adományozzak PPG termékeket az általuk szervezett jótékonysági rendezvények támogatására. Hozzájárulhatok ezekhez a jótékonysági tevékenységekhez?

V. Egyes esetekben legális jótékonysági szervezeteknek lehet adományozni. Számos tényezőt kell figyelembe venni:

 • A jótékonysági szervezetnek meg kell felelnie az adott ország jótékonysági szervezetekkel kapcsolatos adó előírásainak, és át kell mennie egy háttérellenőrzésen.
 • A jótékonysági szervezet küldetésének és az adomány tervezett felhasználásának összhangban kell lennie a PPG értékeivel. 
 • Az adomány összegének ésszerűnek és az adott eseményhez megfelelő mértékűnek kell lennie.
 • Ugyanazon jótékonysági szervezet általában nem kaphat adományt gyakrabban, mint 12 havonta.
 • Az ügyfél vagy egy közeli hozzátartozó személyesen nem részesülhet az adományból.

A legjobb gyakorlat, ha egy rövid értesítést/levelet küldenek az adománnyal együtt, amely kifejezi, hogy a PPG szerint mi az adomány tervezett célja.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, forduljon a regionális megfelelőségi képviselőhöz.

Kommunikáció külső felekkel

K. Mi a PPG Közösségi médiáról szóló irányelve? V. Az irányelv itt olvasható.

Bizalmas és nem nyilvános információ

K. Amikor üzleti ügyben úton voltam, ki kellett nyomtatnom egy árlistát, amelyet el kellett vinnem egy ügyféltalálkozóra. E-mailben elküldtem az árlistát a személyes e-mail-címemre, majd az e-mail fiókomat a szálloda business centerének számítógépéről nyitottam meg, hogy az árlistát kinyomtassam. Helytelenül jártam el?                                                                                                                                      

V. Nem kellett volna nyomtatás céljából e-mailben elküldenie az árlistát a személyes e-mail fiókjába vagy a szálloda e-mail-címére. A PPG számítógépén nem tárolhat nem nyilvános információkat. Biztonságos eljárásaink vannak arra, ha nem PPG-s számítógépről szeretne belépni PPG-fiókjába, amelyek lehetővé teszik, hogy a PPG-fiókjába távhozzáférési lehetőséggel jelentkezzen be a szálloda business centerében, és onnan nyomtassa ki az árlistát.

A nyomtatott árlista nem nyilvános információ, és védeni kell az illetéktelen hozzáféréstől, véletlen megsemmisüléstől és a közzétételtől.  

K. A gyártóüzemben több más kollégámmal közös számítógépen osztozunk. A használatához mindegyikünk rendelkezik PPG bejelentkezési azonosítóval, de láttam, amikor az egyik alkalmazott a bejelentkezési azonosítóját és jelszavát odaadta egyik másik dolgozónak. Jelentenem kell ezt?


 
V. Igen. Az alkalmazottak nem oszthatják meg bejelentkezési azonosítójukat senki mással.
K. E-mailben olyan ügyfélinformációra vonatkozó kérést kaptam, amely úgy tűnt, hogy egy üzleti partner e-mail címéről érkezett. Ellenőriztem, és kiderült, hogy nem egy üzleti partnertől érkező, hiteles e-mail volt. Mit tegyek?

V. Jól teszi, ha körültekintően jár el, mielőtt ismeretlen feladótól, furcsa e-mail címről vagy közösségi média oldalról érkező e-maileket nyitna meg és válaszolna meg, különösen, ha az e-mailben nem nyilvános információkat kérnek. Ez adathalászat célú csalás lehet. Az adathalászat célú csalások olyan megtévesztő e-mail üzenetek, amelyek azt a látszatot keltik, hogy legális cégektől érkeztek (pl. ebben az esetben egy üzleti partnertől, az internet szolgáltatójától vagy a bankjától) vagy olyan valakitől, akit ismer (pl. vállalata felső vezetői, a HR vagy a pénzügyi részleg munkatársai).

Kérjen segítséget a helyi informatikai biztonsági részlegtől vagy felettesétől, ha kétségei vannak egy e-mail-cím hitelességét illetően. Ha hiteles kapcsolattartói vannak az üzleti partner irodájában, felveheti velük közvetlenül a kapcsolatot, hogy érdeklődjön az információkérésről.


 

Adatvédelem

K. Mi a Bizalmas adatkezelésre vonatkozó irányelv?

V. Az irányelv itt olvasható.

K. Egy vezető listát kért minden olyan személyről, aki részt vett egy rendezvényen, hogy köszönetet mondjon nekik.  Rendben van, ha egy olyan táblázatot küldök, amely tartalmazza a telefonszámokat, címeket és a vészhelyzeti elérhetőségeket?


 

V. Nem, nem szabad megosztani egy olyan táblázatot, amely személyes adatokat tartalmaz.  Csak minimális információt osszon meg, amely ahhoz szükséges, hogy a vezető elvégezhesse a munkáját, ebben az esetben ez a neveket és a PPG e-mail-címeket jelenti.

Ajándékozás, vendéglátás, étkezés, utazások

K. Az Egyesült Államokban mi a PPG irányelve az USA közszférájában (állami szektorban) dolgozó személyeknek nyújtott ajándékokkal, étkezéssel és vendéglátással kapcsolatban?

V. Az irányelv itt olvasható.

K. A PPG egy jelentős szerződést kötött egy beszállítóval, és én leszek a PPG-nél a szállító kapcsolattartója. A szállító felajánlotta, hogy elhív ebédelni, majd felajánlott két jegyet egy országosan ismert előadóművész koncertjére. A szállító nem tart velem a koncertre. Elmehetek az ebédre, és elfogadhatom a jegyeket?

V. Elmehet a szállítóval ebédelni, de ha a koncertjegyek értéke meghaladja a névleges értéket (pl. több, mint 25 amerikai dollár, vagy annak megfelelő összeg), nem fogadhatja el a koncertjegyeket. Ez azt a látszatot kelthetné, hogy a szállító kiválasztását személyes előny juttatása befolyásolta vagy, hogy a jövőbeni döntések tisztességtelen módon lesznek befolyásolva. Köszönje meg a szállítónak, hogy felajánlotta a jegyeket, és tájékoztassa, hogy az elfogadásuk a PPG irányelvébe ütközne.  
K. Részt vettem az egyik szállító rendezvényén, és véletlenszerű sorsoláson nyertem egy iPad-et.  Megtarthatom?

V. Attól függ. Ha a sorsolás valóban véletlenszerű volt (nem pedig úgy volt szándékosan megrendezve, hogy Ön legyen a nyertes), nincs abban a helyzetben, hogy a szállítóval kötött új vagy folyamatos üzleti tevékenységet befolyásolja, és a felettese engedélyezi, valószínűleg megtarthatja az iPad-et. A díj értékétől függően ellenőriznie kell, hogy van-e adóvonzata.

Ha a fentiek figyelembe vételével, megtartja a nyereményt, mielőtt jövőbeni üzleti lehetőségeket aknázna ki ezzel a szállítóval, konzultáljon a felettesével és a regionális megfelelőségi képviselővel.

Mint mindig, ha kérdése van, forduljon a PPG regionális megfelelőségi képviselőjéhez.


 

K. Az osztályom időnként külső tanácsadót vesz igénybe a projektmunkák támogatására. A tanácsadó néhányunkat az osztályunkról elhívott egy helyi sportrendezvényre. Elmehetünk a rendezvényre a tanácsadóval?

V. Számos tényezőt kell figyelembe venni. Tegye fel maguknak a következő kérdést:

 • Ön vagy a többi meghívott olyan helyzetben van, hogy befolyásolni tudják, hogy a tanácsadót továbbra is megbízzák a projektmunkával?
 • Ön vagy mások elfogadtak a tanácsadótól meghívást hasonló rendezvényre az elmúlt 12 hónapban?
 • Mi a jegyek értéke?

Ha valaki ésszerűen arra a következtetésre juthatna, hogy az ajándék Önt befolyásolná abban, hogy a tanácsadónak a jövőben megbízásokat ítéljen oda, ne fogadja el a jegyeket. Kérjük, ha bármilyen kérdése van, forduljon a regionális megfelelőségi képviselőhöz.


 

K. Az üzletágam a legfontosabb ügyfelünket el szeretné hívni egy jelentős helyi sportrendezvényre. A rendezvényen az ügyfelekkel együtt veszünk részt. Ez egy olyan ajándék, amely előzetes jóváhagyást igényel?

V. Mivel a rendezvényen az ügyfelekkel együtt vesznek részt, az vendéglátásnak, nem pedig ajándéknak minősül. A vendéglátásra nem vonatkoznak előzetes jóváhagyással kapcsolatos szabályok, de a vendéglátást a közvetlen felettesének előzetesen engedélyeznie kell. A jegyek megvásárlása előtt tekintse át a helyi ajándékozási, utazási és kiadási, valamint a beszerzési irányelveket és eljárásokat.

Bennfentes kereskedelem

K. Az ABC Vállalat szállítói képviselője, aki jóbarátom arról tájékoztatott, hogy az ABC Vállalat egy nagy értékű szerződést kötött a PPG-vel. Bár a hivatalos bejelentésre még nem került sor, vásárolhatok ABC Vállalati részvényeket?

A. Nem. Mivel az ABC Vállalat egy USA-beli, nyilvánosan működő részvénytársaság, ez lényeges, nem nyilvános információ alapján történő kereskedelemnek minősülhet, amely a PPG irányelvei és a szövetségi értékpapír-jogszabályok megszegését jelenti.

A vállalati vagyon védelme

K. Ha a vállalati hitelkártyámat személyes célokra használom (szupermarketekben, töltőállomásokon és gyógyszertárakban), a vásárlást „személyes célúként” jelölöm meg, és nem kapok értük visszatérítést. Szabad ezt tennem?

V. Nem, személyes benzinköltségét nem számolhatja el vállalati benzinköltségként. A PPG irányelve értelmében csak tényleges üzleti kiadások számolhatók el és igényelhetők vissza.
K. Havonta 500 USD-t számolhatok el benzinköltségként. Ebben a hónapban a benzinköltségem csak 300 USD. A személyes benzinköltségemből elszámolhatok 200 USD-t vállalati benzinköltségként?    R. Non, vous ne pouvez pas déclarer vos dépenses personnelles en essence comme étant des dépenses professionnelles liées aux transports. D’après la politique de PPG, seules les dépenses réellement liées à l’entreprise peuvent être déclarées et remboursées.

Kereskedelmi megfelelőség

K. Melyek az exportmegfelelőséggel kapcsolatos „figyelmeztető jelek”?

V. Bizonyos körülmények („figyelmeztető jelek”) arra utalhatnak, hogy az exportszállítmányt illetéktelen végfelhasználásra, illetéktelen végfelhasználónak vagy célállomásnak szánták. Néhány példa a „figyelmeztető jelekre”:

 • Egy ügyfél vagy beszerzési megbízott nem hajlandó adatokat szolgáltatni a végfelhasználóról, kevés ismerettel rendelkezik az üzleti tevékenységről vagy a termékről, vagy más módon köntörfalaz.
 • A terméktulajdonságok nem felelnek meg az ügyfél üzleti profiljának vagy az ország adottságainak.
 • Az ügyfél készpénz vagy a termékhez viszonyítva túlzottan magas ár fizetését javasolja.
 • A szokásos beszerelést, képzést vagy karbantartást elutasítja.
 • Szokatlan szállítási útvonalat vagy eljárást kér.
 • A csomagolás nem felel meg a szállítás módjának vagy a végső célállomásnak.

 

Kormányokkal folytatott munka

K. A kínai kormány elismerésben részesítette a PPG-t a hagyományosan gyors adófizetés miatt. A helyi PPG üzemnek egy kristályból készült lovat ábrázoló emléktárgyat és elismerő oklevelet adományoztak.  Megtarthatjuk és kiállíthatjuk?


 
V. Mivel az ajándék az alkalomhoz illő, az ajándékot és az oklevelet meg szabad tartani, és ki lehet állítani a PPG telephelyén.

K. Ha a PPG-nél folytatott munkám során találkozok egy megválasztott vagy kinevezett tisztségviselővel, az azzal kapcsolatos minden kommunikáció lobbizásnak minősülne? 


 

V. Nem feltétlenül. A lobbitevékenység meghatározása széleskörű, és magában foglalja a lobbizással kapcsolatos kérések közvetlen kommunikálását egy köztisztviselőnek, kutatást és stratégiaalkotást a tisztviselő megnyerésére, és külső felekkel, pl. szakszervezetekkel vagy más cégekkel való egyeztetést. A lobbitevékenység szigorúan szabályozott, mindenkinek, aki ilyen tevékenységet kíván folytatni, útmutatást kell kérnie a regionális Kormányzati kapcsolatok képviselőtől. 

 

K. Ha egy köztisztviselő ellátogat egy irodába vagy telephelyre, ajándékkal kell köszöntenem?

V. Általában egy kézzel írott vagy e-mailben elküldött köszönőlevél megfelelő mód a PPG látogatással kapcsolatos köszönetének kifejezésére. Noha bizonyos feltételek teljesülése esetén az ajándék megengedett lehet, mivel eltérő szabályok lehetnek érvényesek, a legjobb az ajándék kerülése. Ha kérdése van, kérjen útmutatást a regionális Kormányzati kapcsolatok képviselőtől.