PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

Globalny Kodeks Etyki PPG - Polski

Etyka

Wierząc, że doskonałość w biznesie idzie w parze z wysokimi standardami etycznymi, firma PPG zobowiązuje się do:

  • dostarczania towarów i usług zgodnych z potrzebami naszych klientów i społeczeństwa;
  • zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych, zdrowych i odpowiednich warunków pracy;
  • zapewnienia udziałowcom większego zwrotu z inwestycji oraz
  • aktywnego udziału w charakterze dobrego obywatela korporacyjnego w życiu każdego narodu i społeczności, w jakich się znajdujemy.

Globalny Kodeks Etyki PPG

Ze względu na fakt, że reputacja PPG bazuje nie tylko na byciu dostawcą wysokiej jakości towarów i usług, ale także na naszej uczciwości i wysokich standardach etycznych, Globalny Kodeks Etyki PPG przedstawia zasady obowiązujące wszystkich pracowników firmy PPG w dowolnym miejscu i okolicznościach.

Globalny Kodeks Etyki PPG zawiera informacje na temat zasad etyki PPG, łącznie z Zasadą zgodności z przepisami handlowymi.

Globalny Kodeks Etyki
 

Zgłaszanie naruszeń

Aby zgłosić nielegalne działanie czy naruszenia etyki lub a) podejrzenia naruszenia wszelkich amerykańskich praw i przepisów kontroli eksportu, b) polityk, środków kontroli i procedur zgodności eksportowej PPG, czy c) Globalnego Kodeksu Etyki dotyczącego polityk, skorzystaj z gorących linii etyki (poniżej) lub kliknij tutaj, aby skontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem ds. Zgodności.
 

Infolinia ds. etyki firmy PPG

PPG udostępnia pracownikom infolinię, która jest dodatkowym sposobem zgłaszania wątpliwości etycznych, pytań dotyczących polityki i ogólnych problemów związanych ze zgodnością. Infolinia pomocy jest obsługiwana przez niezależną, zewnętrzną firmę, której przedstawiciele są przeszkoleni, aby uważnie słuchać, zadawać pytania, a także dokładnie — i anonimowo — dokumentować sytuację. Rozmówcy są proszeni o podawanie dokładnych informacji na temat swoich problemów, aby możliwe było przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia.

Infolinia jest dostępna także dla stron trzecich — klientów, dostawców i innych osób — w celu zgłaszania nielegalnych działań lub naruszeń zasad etyki przez pracowników PPG. Aby zadać pytanie lub poinformować o wątpliwościach dotyczących etycznego postępowania, należy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio do dyrektora ds. zgodności PPG, zgłosić zdarzenie przez Internet lub zatelefonować pod numer infolinii ds. etyki podany w WYKAZIE NUMERÓW INFOLINII.

Niezależnie od sposobu zgłoszenia należy pamiętać, że prześladowanie kogokolwiek za dokonane w dobrej wierze zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu jest niezgodne z zasadami PPG. Wszelkie zgłoszenia są poufne i na żądanie osoby zgłaszającej PPG dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość każdej osoby ujawniającej takie informacje.

Bez względu na to, kto przyjmie zgłoszenie, osoba ta będzie odpowiedzialna za jego odpowiednie przetworzenie oraz sprawiedliwe potraktowanie osoby ujawniającej informacje.

GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA PPG

Jako firma międzynarodowa działająca w ponad sześćdziesięciu krajach, PPG – by zgodnie z prawem prowadzić swoją działalność – jest zobowiązana do przestrzegania wielu praw i przepisów. Kluczowe spośród nich są prawa i przepisy dotyczące kwestii łapówek oraz korupcji pomiędzy prywatnymi firmami oraz pomiędzy prywatnymi firmami a instytucjami rządowymi. Ponadto Globalny Kodeks Etyki firmy PPG jasno przedstawia nasze intencje oraz zobowiązanie, by zawsze postępować uczciwie i etycznie we wszystkich przejawach naszej działalności.

GLOBALNA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA PPG