PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

Globální etický kodex

Etika

Společnost PPG věří, že prvotřídní pracovní výkony a vysoké etické standardy jdou ruku v ruce. Proto se zavazuje k:

  • Poskytování zboží a služeb, které splňují potřeby našich zákazníků a společnosti.
  • Zajištění bezpečného, zdravého a uspokojivého pracovního prostředí pro zaměstnance.
  • Zajištění vynikající návratnosti investic pro naše akcionáře
  • Přispívání svým působením jako dobrý firemní občan v každém národě a společenství, kde pracujeme.

Globální etický kodex společnosti PPG

Protože dobrá pověst společnosti PPG spočívá nejen v naší schopnosti poskytovat dobré zboží a služby, ale také v naší zásadovosti a vysokých etických standardech, stanoví Globální etický kodex zásady, které se vztahují na všechny zaměstnance společnosti PPG, a to všude a za všech okolností.

Součástí Globálního etického kodexu jsou informace o různých etických zásadách společnosti PPG včetně zásady Dodržování shody v obchodním styku.

Globální etický kodex (PDF)

Hlášení porušení

Chcete-li ohlásit jakoukoli nezákonnou akci nebo porušování etiky či jakékoli podezření aktualizace dodržování exportních předpisůna porušení a) zákonů USA nebo předpisů o kontrole exportu, b) dodržování exportní politiky, kontroly nebo postupů společnosti PPG nebo c) Globálního etického kodexu společnosti PPG v oblasti exportní politiky, kontroly nebo postupů společnosti PPG, kontaktujte prosím přímo hlavního komisaře pro dodržování předpisů na adrese Chief Compliance Officer, nebo využijte naši Linku pomoci v oblasti etiky.
 

Linka pomoci v oblasti etiky společnosti PPG
 

Společnost PPG poskytuje službu linky pomoci svým zaměstnancům jako doplňkový zdroj pro ohlašování problémů souvisejících s etickými otázkami, otázkami zásad či ohlašování obecných problémů souvisejících s dodržováním předpisů. Služba linky pomoci je provozována nezávislou firmou, jejíž zástupci jsou pečlivě školeni, aby bedlivě naslouchali, kladli otázky a situaci přesně a anonymně zdokumentovali. Aby bylo možné provést důkladné vyšetření, je třeba podrobně popsat podstatu problému.

Tato linka pomoci je k dispozici také třetím stranám – zákazníkům, dodavatelům, zkrátka komukoli – pro ohlášení nezákonných akcí nebo porušení etiky ze strany zaměstnanců společnosti PPG. Chcete-li položit otázku nebo nadnést problém související s etikou, napište prosím e-mail přímo vedoucímu pracovníkovi pro dodržování shody společnosti PPG, ohlaste incident on-line nebo zavolejte na linku pomoci v oblasti etiky, která je uvedena v TELEFONNÍM SEZNAMU LINEK POMOCI.

Ať již využijete kterýkoli kanál, můžete se spolehnout – společnost PPG zakazuje odvetná opatření proti osobám, které v dobré víře oznámí porušení zákona či Kodexu. Veškerá oznámení jsou považována za přísně důvěrná a společnost PPG, pokud o to požádáte, vynaloží veškeré úsilí k zachování vaší anonymity.

Bez ohledu na to, kdo vaši zprávu přijal, je tato osoba zodpovědná za zajištění, že bude s oznámením správně naloženo a že s vámi bude v rámci tohoto procesu jednáno spravedlivě a čestně.

GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

Jakožto globální společnost vyvíjející činnost ve více než šedesáti zemích musí PPG dodržovat celou řadu zákonů a předpisů, aby mohla vést svoji podnikatelskou činnost zákonným způsobem. Mezi těmito zákony a předpisy jsou rozhodující ty, které se zabývají úplatkářstvím a korupcí mezi soukromými společnostmi a mezi soukromými společnostmi a vládními organizacemi. Globální zásady obchodní etiky společnosti PPG navíc ujasňují náš úmysl a povinnost vždy jednat čestně a eticky ve všech obchodních jednáních.

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY​