PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

PPG’nin Global Etik Kuralları - Turkish

Etik Kurallar

İş hayatında mükemmellikle yüksek etik standartların el ele gittiğine inanan PPG, şunlara kendini adamıştır:
  • Müşterilerimizin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetler sağlamak;
  • Çalışanlara emniyetli, sağlıklı ve tatmin edici bir çalışma ortamı sağlamak;
  • Hissedarlarımıza üstün nitelikli bir yatırım getirisi sağlamak ve
  • İçinde faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelere ve toplumlara iyi bir kurumsal vatandaş olarak katkıda bulunmak.

PPG’nin Global Etik Kuralları

PPG'nin itibarı yalnızca kaliteli bir ürün ve hizmet sağlayıcısı olma becerimize değil, aynı zamanda dürüstlüğümüze ve yüksek etik standartlarımıza da dayandığı için, PPG’nin Global Etik Kuralları her yerde ve tüm koşullarda tüm PPG çalışanları için geçerli olan prensipleri belirler.
 
Ticari Uygunluk İlkesi dahil PPG’nin çeşitli Etik ilkeleri ile ilgili bilgiler, Global Etik Kurallarına dahil edilmiştir.

Global Etik Kuralları
 

İhlallerin Bildirilmesi

Yasadışı herhangi bir eylemi veya etik ihlallerini ya da a) herhangi bir ABD ihracat denetim kanun veya düzenlemesinin, b) PPG'nin ihracat uyumluluk politikalarının, denetimlerinin veya prosedürlerinin veya c) PPG'nin ihracat uyumluluk politikaları, denetimleri veya prosedürleri ile ilgili PPG'nin Genel Etik Kuralı'nın ihlal edildiği şüphelerini bildirmek için, Etik Kurallar Yardım Hattına (aşağıda) erişin veya Uyumluluk Departmanı Başkanı ile doğrudan bağlantıya geçmek için buraya tıklayın.
 

PPG Etik Yardım Hattı
 

PPG, etikle ilgili endişelerini, politika ile ilgili sorularını veya genel uyum endişelerini raporlamaları için çalışanlarına ek bir kaynak olarak bir yardım hattı hizmeti sağlar. Yardım hattı hizmeti; sizi dikkatlice dinlemek, sorular sormak ve durumu doğru ve anonim şekilde belgelendirmek için eğitilmiş görevlilere sahip, bir üçüncü taraf şirketince yönetilmektedir. Arayan kişilerden, kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilebilmesi için endişeleri ile ilgili tüm ayrıntıları sağlamaları istenir.

Bu yardım hattı, PPG çalışanlarının yasadışı eylemlerini ve etik kural ihlallerini raporlayabilmeleri için üçüncü şahıslara da – müşteriler, tedarikçiler, herkes – açıktır. Etikle ilgili bir soru veya endişeyi rapor etmek için, lütfen doğrudan PPG’nin Uyum Başkanı'na e-posta gönderin, bir olayı çevrimiçi rapor edin veya YARDIM HATTI TELEFON DİZİNİ'nde verilen Etik Yardım Hattı'nı arayın.

Öte yandan, bildirimde bulunurken kanunların veya bu Kuralın ihlaline ilişkin uygun bir rapor oluşturan şahıslara karşı misillemede bulunmanın PPG ilkesine aykırı olduğunu hatırlayın. Bununla birlikte, tüm bildirimler tam bir gizlilik içerisinde değerlendirilecek ve dilemeniz durumunda PPG; bu bilgiyi ifşa eden kişinin kimliğini gizli tutmak adına tüm çabayı sarf edecektir.

Bildiriminizi alanın kim olduğuna bakılmaksızın, bu kişiler, bildiriminizin gerektiği şekilde işlenmesini ve bu süreçte size adil bir biçimde davranılmasını sağlamaktan sorumludur.
 

PPG GLOBAL YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Altmıştan fazla ülkede faaliyet gösteren global bir şirket olarak, PPG faaliyetlerini yasal bir şekilde yürütebilmek için birçok kanun ve yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdür. Bu kanun ve yönetmelikler arasında en önemli olanlar özel şirketler arasında ve özel şirketler ve devlet kuruluşları arasındaki rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olan kanun ve yönetmeliklerdir. Ayrıca, PPG Global Ahlak Kuralları tüm ticari faaliyetlerimizde her zaman dürüst davranma niyet ve yükümlülüğümüzü açıkça ortaya koymaktadır.

PPG Global Yolsuzlukla Mücadele Politikası