PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

Globalni etični kodeks podjetja PPG - Slovenian

Etika

Ker verjamemo, da gresta poslovna odličnost in visoki etični standardi z roko v roki, si pri podjetju PPG prizadevamo:
  • oskrbovati stranke in družbo z izdelki in storitvami, ki izpolnjujejo njihove zahteve;
  • nuditi zaposlenim varno, zdravo in izpolnjujoče delovno okolje;
  • omogočati delničarjem izvrstno donosnost naložbe;
  • prispevati k dobrobiti vsake države in skupnosti, v kateri delujemo, kot dober in zanesljiv partner.

Globalni etični kodeks podjetja PPG

Ker naš ugled ne temelji le na nudenju kakovostnih izdelkov in storitev, temveč tudi na naši integriteti in visokih etičnih standardih, naš globalni etični kodeks določa načela, ki vedno in povsod veljajo za vse v podjetju PPG.
 
Informacije o različnih etičnih politikah podjetja PPG, vključno s politiko skladnosti trgovanja, so vključene v globalni etični kodeks.

Globalni etični kodeks  

Prijava kršitev

Za prijavo kakršnih koli nezakonitosti ali kršitev etičnih načel oziroma a) kakršnih koli domnevnih kršitev katerega koli ameriškega zakona ali predpisa za nadzor izvoza, b) politik, navodil ali postopkov podjetja PPG za skladnost izvoza ali c) globalnega etičnega kodeksa podjetja PPG v povezavi s politikami, navodili ali postopki podjetja PPG za skladnost izvoza, pokličite klicni center za svetovanje o etičnih vprašanjih ali kliknite tukaj, da se obrnete neposredno na glavnega direktorja za skladnost.
 

PPG Svetovalna linija za etiko
 

PPG svojim zaposlenim zagotavlja svetovalno linijo, kot dodatni način za poročanje o etičnih pomislekih, vprašanja glede pravil ali splošna vprašanja o skladnosti. Svetovalno linijo upravlja neodvisno, tretje podjetje, katerega predstavniki so usposobljeni za pazljivo poslušanje, zastavljanje vprašanj in pravilno dokumentiranje situacije – vse to povsem anonimno. Klicatelji so naprošeni, da predložijo popoln opis svojih skrbi ali težav, tako da je lahko opravljena temeljita preiskava.

Ta svetovalna linija je na voljo tudi tretjim osebam – kupcem, dobaviteljem, komur koli – za prijavo nezakonitih dejanj ali kršitve etike s strani zaposlenih pri PPG. Za prijavo etičnega vprašanja ali pomisleka, prosimo, da pošljete e-pošto neposredno vodji skladnosti PPGprijavite dogodek prek spleta, ali pokličete Svetovalno linijo za etiko na številko v TELEFONSKEM IMENIKU LINIJE ZA POMOČ.

Upoštevajte, da je proti pravilom PPG, da se izvaja povračilne ukrepe proti komurkoli, ki v dobri veri prijavi kršitev zakona ali kodeksa. Prav tako so vse prijave obravnavane strogo zaupno, in če zahtevate, si bo PPG prizadeval za ohranitev anonimnosti kogarkoli, ki bo razkril takšne informacije.
Kdorkoli bo sprejel vašo prijavo, mora zagotoviti, da se z njo ravna pravilno in da ste v tem postopku pravično obravnavani.

GLOBALNA PROTIKORUPCIJSKA POLITIKA PODJETJA PPG

Kot globalno podjetje, ki deluje v več kot šestdesetih državah, mora PPG spoštovati številne zakone in predpise z namenom zakonitega poslovanja. Izrednega pomena so predvsem zakoni in predpisi na področju podkupovanja in korupcije med zasebnimi podjetji kot tudi med zasebnimi podjetji in javnimi subjekti. Poleg tega pa Globalni etični kodeks podjetja PPG jasno določa naš namen in zavezanost k poštenemu in etičnemu poslovanju na vseh področjih našega delovanja.

Globalna protikorupcijska politika podjetja PPG