PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

FAQs

Ofte stillede spørgsmål - Dansk

   

Indhold

 
 

Bestikkelse og korruption

Spørgsmål: For at importere visse PPG-produkter til nogle lande kræves en licens. Er det i orden at betale en mægler/licenshaver et gebyr for at få licensen?
 
Svar: Hvis gebyret er et kontraktmæssigt eller offentliggjort gebyr for en tjeneste, skal det specificeres og medtages på fakturaen til PPG. Hvis mægleren/licenshaveren imidlertid beder om et ekstragebyr eller betaling, der skal betales direkte til vedkommende, skal du ikke betale men rapportere det til PPGs juridiske rådgiver i din region eller forretningsenhed.

Bidrag til velgørenhed

Spørgsmål: Min kunde har anmodet PPG om at sponsorere et middagsbord ved sit velgørenhedsarrangement. Jeg modtager også nogle gange henvendelser fra kunder om donation af PPG-produkter til velgørenhedsarrangementer, som de er involveret i. Kan jeg bidrage til disse velgørende aktiviteter?

Svar: Donationer til legitime, velgørende organisationer er tilladt under visse omstændigheder. Flere faktorer skal tages i betragtning:

 • Den velgørende organisation skal opfylde opholdslandets krav til velgørende organisationer, herunder skatteforhold, og bestå et baggrundscheck.
 • Formålet med velgørenheden og den påtænkte anvendelse af donationen skal være i overensstemmelse med PPGs værdier. 
 • Værdien af donationen skal være rimelig og sædvanlig for den type af begivenhed.
 • Donationer til samme velgørenhed må generelt ikke ske hyppigere end hver 12. måned.
 • Kunden eller en nært beslægtet person må ikke personligt drage fordel af donationen.

Det er god praksis at sende et kort notat/brev med donationen, der formidler PPGs forståelse af formålet med donationen.

Kontakt din regionale compliance-repræsentant, hvis du har spørgsmål.

Kommunikation med eksterne parter

Spørgsmål: Hvad er PPGs politik for sociale medier? Svar: Læs politikken her.

Fortrolige og ikke-offentlige oplysninger

Spørgsmål: På en forretningsrejse havde jeg brug for at udskrive en prisliste, som jeg kunne tage med til et kundemøde. Jeg sendte prislisten til min personlige e-mailkonto og åbnede derefter min e-mailkonto på en computer i hotellets forretningscenter for at udskrive prislisten. Gjorde jeg noget forkert?                                                     

Svar: Du skulle ikke have sendt prislisten til din personlige e-mailkonto eller til hotellets e-mail til udskrivning. Ikke-offentlige oplysninger må kun opbevares på din PPG-computer. Vi har sikre procedurer for at logge ind på din PPG-konto fra ikke-PPG-computere. Du kan derfor logge på din PPG-konto via en fjernadgang i hotellets forretningscenter og udskrive prislisten derfra.

Den udskrevne prisliste er ikke-offentlig information og skal beskyttes mod uautoriseret adgang, hændeligt tab og udlevering.  
 
The printed price list is non-public information and must be protected from unauthorized access, accidental loss, and disclosure.  

Spørgsmål: Jeg deler en computer i produktionsafdelingen med flere andre kolleger. Vi har alle et PPG login-id, men jeg så en medarbejder give sit login-id og adgangskode til en kollega. Skal jeg rapportere dette?


 
Svar: Ja. Medarbejdere må aldrig dele deres login-id eller adgangskode med andre.
Spørgsmål: Jeg har modtaget en e-mail fra en e-mailadresse, der lignede en forretningspartners e-mailadresse, med en anmodning om kundeoplysninger. Jeg tjekkede det og fandt ud af, at e-mailen ikke kom fra forretningspartneren. Hvad skal jeg gøre?

Spørgsmål: Du gør korrekt i at udvise forsigtighed, før du åbner og besvarer e-mails fra ukendte afsendere, fra mistænkelige e-mailadresser eller fra sociale medier – især når e-mailen anmoder om ikke-offentlige oplysninger. Dette kan være forsøg på phishing. Phishing er falske e-mails, der ser ud til at komme fra legitime virksomheder (såsom en forretningspartner i dette tilfælde, din internetudbyder eller din bank) eller nogen, som du kender (såsom din virksomheds øverste ledelse eller kolleger fra personale- eller økonomiafdelingen).

Bed om hjælp fra dit lokale IT-sikkerhedsteam eller din arbejdsleder, hvis du er i tvivl om ægtheden af en e-mailadresse. Hvis du har legitime kontakter på forretningspartnerens kontor, kan du kontakte dem direkte og forhøre dig om anmodningen om oplysninger.


 

Databeskyttelse

Spørgsmål: Hvad er politikken for håndtering af fortrolige data?

Svar: Læs politikken her.

Spørgsmål: En leder bad mig om en liste over alle, der deltog i en begivenhed, for at takke dem.  Er det i orden at sende et regneark med telefonnumre, adresser og kontaktoplysninger?


 
Svar: Nej. Et regneark, der indeholder personlige oplysninger, må ikke deles.  Kun de oplysninger, der er nødvendige for, at lederen kan udføre sit arbejde, må deles – i dette tilfælde er det navn og PPG-e-mailadresse.

Gaver, repræsentation, måltider og rejser

Spørgsmål: Hvad er PPGs politik for gaver, måltider og repræsentation til embedsmænd i den amerikanske offentlige sektor? Svar: Læs politikken her.

Spørgsmål: PPG underskrev en vigtig kontrakt med en leverandør, og jeg skal være leverandørens kontaktperson hos PPG. Leverandøren inviterede mig på frokost og tilbød mig derefter to billetter til en koncert med en landskendt musiker. Leverandøren kommer ikke med til koncerten. Kan jeg spise frokost med leverandøren og tage imod billetterne?

Svar: Det er i orden at spise frokost med leverandøren, men hvis koncertbilletterne har mere end en symbolsk værdi (dvs. mere end USD 25 eller tilsvarende), må du ikke tage imod koncertbilletterne. Det kan opfattes, som om leverandørens valg var påvirket af en personlig tjeneste, eller at fremtidige beslutninger bliver uretmæssigt påvirket. Du skal takke leverandøren for at tilbyde dig billetterne og fortælle vedkommende, at det er imod PPGs politik at tage imod dem.  
Spørgsmål: Jeg deltog i en leverandørs arrangement og vandt en iPad i en tilfældig lodtrækning.  Kan jeg beholde den?
 

Svar: Måske. Hvis lodtrækningen var helt tilfældig (ikke organiseret for bevidst at udtrække dig som vinder), hvis du ikke er i stand til at påvirke nye eller igangværende forretninger med leverandøren, og hvis din arbejdsleder godkender det, er det sandsynligvis acceptabelt, at du beholder iPad'en. Afhængig af værdien af præmien skal du overveje, om den skal oplyses til skattevæsenet.

Hvis du – efter at have taget ovenstående i betragtning – beholder præmien, skal du, før du indgår i eventuelle fremtidige forretningsanliggender med leverandøren, spørge din arbejdsleder og din regionale compliance-repræsentant til råds.

Hvis du har spørgsmål, skal du altid rådføre dig med din regionale PPG compliance-repræsentant.


 
Spørgsmål: Min afdeling hyrer periodisk en tredjepartskonsulent til at hjælpe med projektarbejde. Konsulenten har inviteret nogle af os i afdelingen til at overvære en lokal sportsbegivenhed. Må vi overvære arrangementet sammen med konsulenten?

Svar: Flere faktorer skal tages i betragtning. Spørg dig selv:

 • Er du eller de andre inviterede i stand til at påvirke, om konsulenten fortsat bliver hyret til projektarbejdet?
 • Har du eller de andre accepteret lignende repræsentation fra konsulenten inden for de seneste 12 måneder?
 • Hvad er billetternes værdi?

Hvis en fornuftig person ville konkludere, at du kunne blive påvirket til at tildele fremtidigt arbejde til konsulenten som følge af gaven, må du ikke acceptere billetterne. Kontakt din regionale compliance-repræsentant, hvis du har spørgsmål.


 

Spørgsmål: Min virksomhed vil gerne invitere vores vigtigste kunder til en større, lokal sportsbegivenhed. Vi overværer arrangementet sammen med kunderne. Er det en gave, der skal forhåndsgodkendes?

Odpověď. Vzhledem k tomu, že se budete akce účastnit spolu se zákazníky, nejedná se o dar, ale o zábavu. Na zábavu se nevztahují pravidla předchozího schválení jako na dary, nicméně takovou zábavu musí předem schválit váš přímý nadřízený. Před zakoupením vstupenek se seznamte s místními zásadami a postupy pro oblast darů, cestovních výloh a výdajů.

Insiderhandel

Spørgsmål: En leverandørrepræsentant hos ABC Company, som er min gode ven, fortalte mig, at ABC Company lige har landet en stor kontrakt med PPG. Selv om en officiel meddelelse endnu ikke er lavet, må jeg så købe aktier i ABC Company?

Svar: Nej. Fordi ABC Company er et amerikansk børsnoteret selskab, kan det betragtes som handel på grundlag af ikke-offentlig viden, som er en overtrædelse af PPGs politik samt amerikanske love om værdipapirer.

Beskyttelse af virksomhedens aktiver

Spørgsmål: Når jeg bruger mit firmakreditkort til personlige indkøb (i supermarkeder, på tankstationer og i kiosker), markerer jeg købet som "personligt" og modtager ikke refusion for dem. Må jeg det?

Svar: Nej, du må ikke bruge dit firmakreditkort til personlige formål. Det tillader PPGs politikker ikke. Udgifter på kortet må kun være til forretningsbrug.
Spørgsmål: Jeg kan få op til USD 500 om måneden i kørselsgodtgørelse. I denne måned har jeg kun haft et forbrug på USD 300. Kan jeg få refunderet USD 200 dollars af mine personlige benzinudgifter som tjenstlig kørselsgodtgørelse?    Svar: Nej, du kan ikke få godtgørelse for dine personlige benzinudgifter som tjenstlig kørselsgodtgørelse. Ifølge PPGs politik kan kun de faktiske forretningsmæssige udgifter opkræves og refunderes.

Handelsoverensstemmelse

Spørgsmål: Hvad er "røde flag" for eksportoverensstemmelse?
 • Svar: Visse omstændigheder (såkaldte "røde flag") kan indikere, at en eksport er beregnet til en upassende slutanvendelse, slutbruger eller destination. Nogle eksempler på "røde flag" er:
 • En kunde eller en indkøbsagent er tilbageholdende med at give oplysninger om slutanvendelsen, har kun få oplysninger om virksomheden eller produktet eller er på anden måde undvigende.
 • Produktets funktioner er uforenelige med kundens virksomhed eller landets kapaciteter.
 • En kunde tilbyder at betale kontant eller overpris for produktet.
 • Rutinemæssig installation, uddannelse eller vedligeholdelse afvises.
 • Der anmodes om usædvanlige forsendelsesruter eller -procedurer.
 • Emballagen passer ikke til forsendelsesmåden eller den endelige destination.

Arbejde med myndigheder

Spørgsmål: Den kinesiske regering har udtrykt anerkendelse af PPG for vores hurtige skattebetalinger igennem tiden. De overrakte den lokale PPG-facilitet en gave i form af en kopi af en hest i krystal og et brev med anerkendelsen.  Er det i orden at beholde gaven og udstille den?


 
Svar: Fordi gaven står i rimeligt forhold til lejligheden, kan gaven og brevet beholdes og udstilles i PPG-faciliteten.

Spørgsmål: Hvis jeg mødes med en valgt eller udpeget embedsmand i mit arbejde med PPG, skal kommunikationen så betragtes som lobbyisme? 


 

Svar: Nej, ikke nødvendigvis. Lobbyisme har en bred definition, der omfatter direkte kommunikation af lobbyanmodninger til en embedsmand, engagement i forskning eller strategiplanlægning for at inddrage embedsmændene og koordination med en tredjepart, såsom en brancheforening eller en anden virksomhed. Lobbyisme er stærkt reguleret. Alle, der ønsker at udøve sådanne aktiviteter, skal søge vejledning hos sin regionale repræsentant for regeringsanliggender. 

Spørgsmål: Skal jeg takke en embedsmand, der har besøgt et kontor eller en facilitet, med en gave?

Svar: Generelt betragtes et håndskrevet brev eller en e-mail som et passende udtryk for PPGs påskønnelse af et besøg. Mens gaver under forudsætning af opfyldelse af visse kriterier kan være tilladte, fordi reglerne varierer, er det bedst at undgå gaver. Søg rådgivning hos din regionale repræsentant for regeringsanliggender, hvis du har spørgsmål.