PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

Global Code of Ethics

Globální etický kodex

Etika

Společnost PPG věří, že prvotřídní pracovní výkony a vysoké etické standardy jdou ruku v ruce. Proto se zavazuje k:

  • Poskytování zboží a služeb, které splňují potřeby našich zákazníků a společnosti.
  • Zajištění bezpečného, zdravého a uspokojivého pracovního prostředí pro zaměstnance.
  • Zajištění vynikající návratnosti investic pro naše akcionáře
  • Přispívání svým působením jako dobrý firemní občan v každém národě a společenství, kde pracujeme.

Globální etický kodex společnosti PPG

Protože dobrá pověst společnosti PPG spočívá nejen v naší schopnosti poskytovat dobré zboží a služby, ale také v naší zásadovosti a vysokých etických standardech, stanoví Globální etický kodex zásady, které se vztahují na všechny zaměstnance společnosti PPG, a to všude a za všech okolností.

Součástí Globálního etického kodexu jsou informace o různých etických zásadách společnosti PPG včetně zásady Dodržování shody v obchodním styku.

Globální etický kodex (PDF)

Hlášení porušení

Chcete-li ohlásit jakoukoli nezákonnou akci nebo porušování etiky či jakékoli podezření aktualizace dodržování exportních předpisůna porušení a) zákonů USA nebo předpisů o kontrole exportu, b) dodržování exportní politiky, kontroly nebo postupů společnosti PPG nebo c) Globálního etického kodexu společnosti PPG v oblasti exportní politiky, kontroly nebo postupů společnosti PPG, kontaktujte prosím přímo hlavního komisaře pro dodržování předpisů na adrese Chief Compliance Officer, kliknutím na odkaz zde oznamte jakýkoli případ online, nebo využijte naši Linku pomoci v oblasti etiky.
 

Linka pomoci v oblasti etiky společnosti PPG
 

Společnost PPG poskytuje službu linky pomoci svým zaměstnancům jako doplňkový zdroj pro ohlašování problémů souvisejících s etickými otázkami, otázkami zásad či ohlašování obecných problémů souvisejících s dodržováním předpisů. Služba linky pomoci je provozována nezávislou firmou, jejíž zástupci jsou pečlivě školeni, aby bedlivě naslouchali, kladli otázky a situaci přesně a anonymně zdokumentovali. Aby bylo možné provést důkladné vyšetření, je třeba podrobně popsat podstatu problému.

Tato linka pomoci je k dispozici také třetím stranám – zákazníkům, dodavatelům, zkrátka komukoli – pro ohlášení nezákonných akcí nebo porušení etiky ze strany zaměstnanců společnosti PPG. Chcete-li položit otázku nebo nadnést problém související s etikou, napište prosím e-mail přímo vedoucímu pracovníkovi pro dodržování shody společnosti PPG, ohlaste incident on-line nebo zavolejte na linku pomoci v oblasti etiky, která je uvedena v TELEFONNÍM SEZNAMU LINEK POMOCI.

Ať již využijete kterýkoli kanál, můžete se spolehnout – společnost PPG zakazuje odvetná opatření proti osobám, které v dobré víře oznámí porušení zákona či Kodexu. Veškerá oznámení jsou považována za přísně důvěrná a společnost PPG, pokud o to požádáte, vynaloží veškeré úsilí k zachování vaší anonymity.

Bez ohledu na to, kdo vaši zprávu přijal, je tato osoba zodpovědná za zajištění, že bude s oznámením správně naloženo a že s vámi bude v rámci tohoto procesu jednáno spravedlivě a čestně.

GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

Jakožto globální společnost vyvíjející činnost ve více než šedesáti zemích musí PPG dodržovat celou řadu zákonů a předpisů, aby mohla vést svoji podnikatelskou činnost zákonným způsobem. Mezi těmito zákony a předpisy jsou rozhodující ty, které se zabývají úplatkářstvím a korupcí mezi soukromými společnostmi a mezi soukromými společnostmi a vládními organizacemi. Globální zásady obchodní etiky společnosti PPG navíc ujasňují náš úmysl a povinnost vždy jednat čestně a eticky ve všech obchodních jednáních.

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY​