PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

PPG Privacy Statement for Europe

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА PPG ЗА ЕВРОПА

EN BG | CZ | DE | ES | FR | GR | HU | IT | NL | PL | PT | RO | SK | SL

В PPG се ангажираме да защитаваме личните Ви данни.Тази декларация за поверителност определя как европейските юридически лица от групата PPG Industries Inc. (наричана по-долу „PPG“, „ние“ или „нас“) използват и защитават Вашите лични данни („лични данни“), които може да сте ни предоставили чрез използване на наши уеб сайтове или приложения, чрез социални медии (събирателно наричани „сайтове“), по телефона, писмено, или по друг начин.Тази декларация ще се прилага винаги, когато се намирате в ЕС, или Вашите лични данни се обработват от юридическо лице на PPG, учредено в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария.За определени продукти и услуги, обаче, вместо тази декларация може да се прилагат конкретни съобщения за поверителност.

Като прочетете тази декларация за поверителност, ще научите на какви основания обработваме Вашите лични данни, когато влизате в нашите сайтове или взаимодействате с нас по друг начин.Всички предоставяни от Вас лични данни ще бъдат третирани, както е посочено по-долу.

Кой отговаря за обработката на личните данни?
Юридическото лице на PPG, което предоставя съответния сайт, който посещавате или с който взаимодействате, е контролиращото лице и затова отговаря за обработката на личните данни, които предоставяте в хода на такова посещение или взаимодействие.

Какви лични данни събираме?
Възможно е да събираме следната информация, когато посещавате нашите сайтове, или взаимодействате с нас:
 • Лична информация като име, длъжност и дата на раждане
 • Информация за връзка, включваща домашен, служебен и имейл адрес
 • Сфери на интереси
 • Друга информация, свързана с проучвания на клиенти/обратна връзка
 • Информация за използвани от Вас продукти, оборудване и устройства от PPG или конкурентни фирми
 • Информация за плащания, включваща номер на кредитна/дебитна карта, или друга финансова информация
 • Информация за профила, включваща потребителско име и кодирана парола
 • Автоматично събирана информация, докато посещавате нашите сайтове, включваща IP адреси, често срещани местоположения, доставчици на услуги, времетраене на дейността, технология и идентификатори на устройства, и събирана чрез „бисквитки“/пиксели за проследяване информация (вижте също раздела „Как използваме бисквитки и подобни технологии“ по-долу).
Всичко, което ни изпращате, например чрез:
 • Закупуване, поръчване и плащане на продукти или услуги
 • Попълване на формуляри на нашите сайтове
 • Регистриране в нашите бюлетини
 • Участие в наши промоции, оферти, проучвания, викторини, въпросници и/или конкурси
 • Създаване на потребителски акаунт в нашите сайтове
 • Предоставяне на Ваши отзиви или оставяне на преглед на продукт
 • Свързване с PPG с въпроси и коментари.
Как използваме „бисквитки“ и подобни технологии
PPG използва „бисквитки“ за браузър, „бисквитки“ с Flash, пиксели за проследяване, добавки за социални медии/мрежи и Google Analytics.Някои доставчици могат да разполагат и четат „бисквитки“ в нашите сайтове, за да подпомагат PPG да предоставя маркетингови съобщения на сайтовете и на други онлайн местоположения, които посещавате, след като напуснете сайтовете.
 • Бисквитките за браузър са малки частици информация, които даден сайт съхранява на компютъра, смартфона или подобно устройство на потребител или посетител, и които могат да бъдат използвани за запаметяване/запомняне на предпочитанията на потребителя, за запазване на данни, проследяване на онлайн активността на потребителя и/или за напомняне на сайта за потребител/посетител, когато посети сайта следващия път.„Бисквитките“ могат да бъдат използвани и за персонализиране на опита на потребителя/посетителя на сайтовете, както и за събиране на информация за навигацията на потребителя/посетителя на сайтовете.PPG и третите страни, с които работим, използваме „бисквитките“ за браузър за целенасочени маркетингови дейности и анализи на уеб сайтове.„Бисквитките“ за браузър се разполагат на сайтовете на PPG от PPG, както и от трети страни.Информацията, която PPG събира и споделя, не съдържа никакви лични данни (например, имена на клиенти или потребители, адреси, телефонни номера, или имейл адреси).
 • „Бисквитките“ с Flash са файлове, съхраняващи информация на Вашия компютър или друго устройство, подобно на „бисквитките“ за браузър.PPG ги използва на определени сайтове за цели като функционалност на карти и анимации, но PPG не събира лични данни посредством този процес.
 • Пикселите за проследяване са малки файлове с изображения, които се включват в рецептата за една уеб страница (точно както всяка друга заявка за съдържание), или се съдържат в имейли.PPG използва пиксели за проследяване, за да подпомага управлението на онлайн рекламирането и анализа на трафика за сайтовете.Тези файлове с изображения се предоставят от трети страни за външно управление на реклами, проследяване на маркетингово търсене, партньорски маркетинг и анализи.Във всички такива случаи пикселите за проследяване се програмират да събират IP адреса на компютъра Ви и определена друга ограничена информация, когато сте на нашите сайтове.PPG не събира Вашите име, имейл адрес или телефонен номер с помощта на тази технология.Например, при онлайн рекламните кампании пикселите за проследяване позволяват на трети страни да разпознават „бисквитка“ в уеб браузъра Ви, което на свой ред ни позволява да научим кои реклами довеждат уникални потребители до сайтове на PPG от други места в Интернет.
 • Добавки за социални медии/мрежи
  • Нашите сайтове използват добавки AddThis, предоставяни от Oracle America, Inc. („Oracle“).Тези добавки Ви позволяват да споделяте съдържание с други потребители, например чрез социални медии/мрежи.Това ни помага да подобряваме съдържанието си и да го правим по-интересно за Вас като потребител.Посредством тези добавки Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Oracle и според случая – с избраната социална мрежа/мрежова услуга.Получателите получават информацията, която сте посетили на съответния сайт, заедно със съответната информация, като например, IP адрес, дата и час на заявката, браузър, сайта, от който произтича заявката, обем на предадените данни и използвана операционна система.Тази информация се обработва на сървърите на Oracle в САЩ. Ако споделяте съдържание от нашите сайтове, например чрез социални медии/мрежи, посещението Ви на нашите сайтове може да е свързано с Вашия потребителски профил в съответната социална мрежа.Нямаме никакво влияние или допълнителна информация за обработката на Вашите данни.Oracle съхранява данните Ви в потребителски профили и ги използва за целите на маркетинг, пазарни проучвания и/или базиран на търсене дизайн на уеб сайта си.Дори и по отношение на потребители, които не са влезли в системата, този анализ служи специално за предоставяне на рекламиране въз основа на търсене и да уведомява останалите потребители на съответната социална мрежа за Вашите дейности на нашите сайтове.Допълнителна информация можете да намерите на адрес http://www.addthis.com/privacy.
  • Доставчици на социални медии/мрежи:По принцип горепосоченото се отнася и за други добавки за социални медии/мрежи, които използваме на нашите сайтове, предоставяни директно от доставчици на социални медии/мрежи, а именно Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter.Можете да идентифицирате съответния доставчик по името и/или логото върху бутона на добавката.В зависимост от уеб сайта на PPG, с помощта на тези добавки можете или да споделяте съдържание, или просто да бъдете пренасочвани от нашия уеб сайт, който посещавате, към съответната страница за социални медии/мрежи.Допълнителна информация можете да намерите на адрес https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy и https://twitter.com/en/privacy.
 • Google Analytics:Нашите сайтове използват Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google LLC („Google“).Тя включва режима на работа „Universal Analytics“, който дава възможност да се присвояват данни, сесии и взаимодействия между множество устройства към псевдонимен потребителски идентификатор и по този начин да се анализират дейностите на един потребител на множество устройства.Google Analytics използва „бисквитки“, което позволява да се анализира използването на нашите сайтове от Вас.Създадената от „бисквитката“ информация за използването на нашите сайтове от Вас обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.Активирали сме, обаче, анонимност на IP адресите за Google Analytics на нашите сайтове, за да осигурим анонимно събиране на IP адреси (така нареченото „маскиране на IP адреси“).Затова Вашият IP адрес се скъсява от Google в държавите-членки на Европейския съюз, или в други договарящи се страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди такова прехвърляне.Пълният IP адрес ще бъде предаван на сървър на Google в САЩ само в изключителни случаи и ще бъде скъсяван там.Предаваният от Вашия браузър IP адрес в контекста на Google Analytics няма да бъде обединяван с други данни на Google.Допълнителна информация за условията на ползване и защитата на данните можете да намерите на адрес http://www.google.com/analytics/terms/us.html и https://policies.google.com/privacy?hl=en.

  От наше име Google ще използва информацията, за да анализира използването на нашите сайтове, да съставя отчети за дейността на уеб сайтовете и да ни предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на нашите сайтове и интернет.Ние използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашите сайтове и да ги подобряваме редовно.Със събираните статистически данни сме в състояние да подобряваме съдържанието си и да го правим по-интересно за Вас като потребител.Прехвърлянията на личните Ви данни до САЩ ще се извършват в рамките на щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ, въз основа на решението за адекватност на Комисията на ЕС, за което е сертифициран Google (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).Изпращаните от нас данни, които са свързани с „бисквитки“, идентификатори на потребители (например потребителски идентификатори), или идентификатори на реклами, ще бъдат запазвани в течение на 14 месеца.Веднъж месечно данните, които са достигнали края на периода на запазване, се изтриват автоматично.
Отмяна на „бисквитки“ или подобни технологии
Имате избор дали дадена информация, събирана на уеб сайтове, включително на сайтове на PPG, да се използва, например за персонализиране на реклами, въз основа на прогнози, генерирани от Ваши посещения във времето и на различни уеб сайтове.Молим да имате предвид, че отказването на „бисквитки“ може да повлияе върху преживяването Ви в сайтове на PPG.
 • „Бисквитки“ за браузър:Имате право да възразите срещу събирането и съхранението на личните си данни, както е описано по-горе, като изтриете или предотвратите разполагането на „бисквитки“ за браузър.Можете да го направите, като спазите инструкциите, съдържащи се в раздела за помощ на браузъра си.За някои „бисквитки“ за браузър, които са насочени към рекламиране, можете да посетите Европейския център за интерактивно дигитално рекламиране на адрес http://www.youronlinechoices.com/ и да се откажете от поведенческото рекламиране, предоставяно от фирмите-членки на ЕЦИДР.Повечето браузъри могат също така да бъдат настройвани да Ви известяват, когато на Вашия компютър или друго устройство се намира „бисквитка“ за браузър.
 • „Бисквитки“ с Flash:Имате право да възразите срещу събирането и съхранението на личните си данни, както е описано по-горе, като изтриете „бисквитките“ с Flash.Можете да го направите, като управлявате настройките на Flash Player с Adobe.За да изтриете или предотвратите разполагането на „бисквитки“ с Flash, ще трябва да посетите сайта за помощ на Adobe Flash Player на адрес http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/, да кликнете върху хипервръзката за „Website Privacy Settings panel“ (панел за настройки за поверителност на уеб сайтове) в лявата част на екрана и спазите инструкциите за предотвратяване на съхраняването на Flash съдържание от трети страни на компютъра си.
 • Пиксели за проследяване:Тъй като пикселите за проследяване се включват в рецептата за уеб страница, или се съдържат в имейли, не можете да ги отменяте или отказвате.Но когато те се използват заедно с „бисквитки“, те могат да се окажат неефективни или като се откажат „бисквитките“, или като се променят настройките на „бисквитки“ в браузъра Ви.В други случаи, като например при имейлите, пикселите за проследяване не се използват заедно с „бисквитките“ и ако не сте доволни от употребата на пиксели за проследяване по такъв начин, тогава не трябва да използвате сайтовете, или да се абонирате за получаване на имейли.
 • Добавки за социални медии/мрежи:Имате право да възразите срещу събирането и съхранението на личните си данни, както е описано по-горе.По отношение на AddThis можете да го направите, като кликнете върху бутона за отказване на адресhttp://www.addthis.com/privacy/opt-out.Освен това можете да предотвратите съхраняване на „бисквитките“ така, както можете да го направите с „бисквитките“ за браузър (моля, вижте по-горе).Освен това имате право да възразите срещу създаването на потребителски профили.За да упражните това си право, трябва директно да се свържете с AddThis, или съответния доставчик на социални медии/мрежи.Допълнителна информация за правата си можете да намерите на адрес http://www.addthis.com/privacy, https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy, и https://twitter.com/en/privacy.
 • Google Analytics:Имате право да възразите срещу събирането и съхранението на личните си данни, както е описано по-горе, като предотвратите запазването на тези „бисквитки“ така, както можете да го направите с останалите „бисквитки“ за браузър (моля, вижте по-горе).Освен това можете да предотвратите събирането на генерираните от „бисквитката“ данни, свързани с използването на сайта и обработката на такива данни от Google, като инсталирате добавка за браузър, която може да бъде изтеглена на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.Отказването на „бисквитки“ ще предотврати бъдещо събиране на данни, когато посещавате нашите сайтове.Ако желаете да предотвратите събирането на данни от няколко устройства посредством Universal Analytics, трябва да се откажете от всички устройства, които използвате.
Защо обработваме лични данни?
Можем да обработваме Вашите лични данни за следните цели (правните основания за обработката са отбелязани с удебелен шрифт):
 • Да преследваме законните си интереси, което включва, например:
  • Предоставяне на обслужване на клиенти
  • Обработка и обслужване на Вашите оплаквания
  • Разбиране на Вашите потребности и предоставяне на по-добро обслужване и по-добро познаване на нашите клиенти
  • Подобряване на съдържанието, общото администриране и персонализиране на нашите сайтове, например чрез персонализиране на потребителския опит, измерване на ефективността на комуникациите и ефективността на сайтовете, и оптимизиране на ефективността на сайтовете
  • Подобряване на нашите продукти и услуги
  • Предоставяне на оферти, продукти, мостри, покани за събития, курсове за обучение и друга рекламна информация, за която имаме причина да вярваме, че може да се окаже интересна, въз основа на Ваши предишни заявки, или на базата на подобни продукти, които сте закупили, или към които сте изразили интерес преди това
  • Съставяне на пазарни прозрения
  • Създаване и администриране на потребителски акаунти на нашите сайтове
  • Активиране на софтуер на PPG, с който искате да бъдете снабдени и
  • Откриване и отстраняване на проблеми със софтуера, проблеми със сигурността и оперативни проблеми
 • Когато сте ни дали съгласието си, например периодично да се свързваме с Вас по имейл за промоции, нови продукти, услуги или събития, или да Ви предоставяме друга рекламна информация
 • Да изпълняваме задълженията си по договор между Вас и нас във връзка с наши продукти или услуги, а именно – да отговаряме на Ваши запитвания и да изпълняваме Ваши заявки или поръчки, обработваме плащания, администрираме и обработваме проучвания, викторини, въпросници и/или конкурси
 • Да спазваме нашите правни задължения, което включва, например:
  • Поддържане на фирмените ни записи
  • Предотвратяване на измами и
  • Съответствие с искания на публичните органи.
Когато Ви питаме за Вашите лични данни поради законови или договорни изисквания, ще посочваме коя информация е доброволна.Ако обаче, не ни предоставите доброволно определена информация, може да не сме в състояние да Ви предоставим съответните продукти или услуги, или да отговорим на Вашите искания, за които се нуждаем от тази информация.

Колко време запазваме личните данни?
Вашите лични данни ще бъдат задържани от PPG само толкова време, колкото се изисква:(а) за целта(ите), за които са били събрани, (б) да бъдат задържани по закон и/или, (в) за разглеждане на евентуални проблеми, възникнали на по-късна дата (в който случай ще Ви предоставим допълнителна информация, както се изисква от закона).

Категории получатели на лични данни
Можем да прехвърляме Вашите лични данни към трети страни по следния начин:
 • Юридическите лица на група PPG могат да бъдат получатели на Вашите лични данни, за да можем да се възползваме от нашата корпоративна структура да улесняваме по-бързото и по-ефективното Ви обслужване чрез споделяне в груповите информационни системи на финансовата администрация или други административни задачи и обслужване на клиенти.
 • Обработващи данните и доставчици на услуги понякога се ангажират от PPG, за да ни помагат със своите услуги и могат в хода на ангажимента си да получават, или да имат друг достъп до Вашите лични данни.Тези обработващи данните и доставчици на услуги включват:(а) агенции за медии, дизайн, печат, реклама и събития, за да провеждат промоционални и маркетингови дейности, или да осъществяват комуникации от името на PPG, (б) компании за изследвания и проучвания на пазари за получаване на пазарно разузнаване, (в) ИТ и други технически доставчици, за да получават услуги за хостване, съхранение или възстановяване в случай, че компютърните системи на PPG някога се повредят, унищожат или станат недостъпни, (г) превозвачи и доставчици на логистични услуги (напр. куриерски, пощенски услуги), които да Ви предоставят продукти и други материали от името на PPG, (д) доставчици на услуги по обработка на плащания и (е) агенции за обслужване на клиенти за предоставяне на услуги до Вас там, където сте поръчали онлайн.
 • В случай на законово изискване, можем също така да разкриваме Ваши лични данни и друга информация пред съответни трети страни, ако сме длъжни да направим това по закон, или ако разкриването на такава информация е необходимо за:(а) провеждане на разследвания на евентуални нарушения на закона, (б) идентифициране, свързване или завеждане на дело срещу някой, който може да наруши договор с PPG или, (в) избягване на непосредствена физическа вреда на което и да е лице, или защита на правата, безопасността или имуществото на PPG.Можем също така да разкриваме Вашите лични данни на съответни трети страни (например, съдебни следователи, външни юристи, правоприлагащи органи), за да разследваме, да реагираме и/или да предотвратяваме нарушаване на сигурността/данните, или да си сътрудничим с правителствени или правоприлагащи органи по други правни въпроси.
 • В хода на корпоративните сделки, PPG може да споделя Вашите лични данни и друга информация с трета страна (и нейните адвокати, счетоводители и други заинтересовани страни) в случай, че PPG се слее със, придобие, бъде придобита от или стане юридическо лице с такава трета страна, или трябва да бъде предложена такава сделка.
С изключение на описаното по-горе, Вашите лични данни не се прехвърлят към никое лице или организация.Когато прехвърляме Вашите лични данни на трети страни (както е описано по-горе), винаги гарантираме, че всички необходими насрещни договорености ще бъдат договорени между нас и трети страни.Това може да включва договорно изискване те да действат единствено според нашите указания, да предприемат подходящи мерки за защита на Вашите лични данни и да не ги използват за собствени цели.

Международни прехвърляния на лични данни
Най-общо казано, ние използваме личните Ви данни във Вашата страна, или друга държава-членка на Европейския съюз.Но като международна компания PPG може да прехвърля Вашите лични данни в световната организация на PPG, или да ангажира доставчици на услуги от трети страни, базирани в държави извън Европейския съюз.Някои от тези държави може да не осигурят адекватно ниво на защита по отношение на обработката на Вашите лични данни.В такива случаи ние не прехвърляме Вашите лични данни, освен ако не предоставим подходящи предпазни мерки, като споразумения за обработка на данни например, въз основа на стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС (които PPG е приложила за прехвърляния към нейните организации в САЩ, например).Можете да поискате копие от каквито и да било такива предпазни мерки относно обработката на личните Ви данни, като се свържете с нас, както е описано в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.

Как защитаваме личните данни
PPG предприема подходящи стъпки, за да предпазва личните Ви данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване или достъп, като използва набор от физически, оперативни и технологични предпазни мерки.Когато личните Ви данни вече не се изискват (както е описано в тази декларация за поверителност), те се унищожават, анонимизират или изхвърлят по друг начин с помощта на защитени методи.

Вашите права
Имате следните права:
 • Право на достъп:Може да изисквате от нас да Ви предоставяме потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и в този случай да получавате от нас достъп до личните си данни и информация за това как ги обработваме.
 • Право на поправка:Може да поискате от нас да коригираме неточни лични данни, отнасящи се до Вас, или да попълним всякакви такива данни, които са непълни.
 • Право на заличаване („право на забравяне“):При определени обстоятелства може да получите от нас заличаване на Вашите лични данни.
 • Право на ограничение на обработката:При определени обстоятелства можете да получите от нас ограничение при обработката на Вашите лични данни.
 • Право на преносимост на данните:Когато обработката на личните Ви данни се основава на Вашето съгласие, или на договор между Вас и нас, може да поискате от нас да Ви предоставим Вашите лични данни, които сте ни предали, в структуриран, често използван и машинно четен формат и имаме правото да предаваме такива данни на друго контролиращо лице без затруднение от нас, или когато е технически възможно – да предаваме данните директно от нас към друго контролиращо лице.
 • Право на възражение:Можете да възразявате срещу обработката на Вашите лични данни (а) за целите на прекия маркетинг по всяко време, или (б) на основания, свързани с конкретната Ви ситуация, когато изпълняваме задача от обществен интерес, преследваме законните си интереси, или тези на трета страна.
Когато сте ни дали съгласието си да обработваме личните Ви данни, можете да оттегляте
Вашето съгласие
по всяко време и без никакви разходи, които да се отразят в бъдеще време.Ако го направите, ще спрем съответното обработване на личните Ви данни въз основа на това съгласие.Това, обаче, може например да ни попречи да Ви предоставим определени услуги, за които сме обработили Вашите лични данни.

Ако желаете да упражните някое от посочените по-горе права, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздела „Как да се свържете с нас“ по-долу.
Във всеки случай и по всяко време можете да подадете жалба до органа за защита на данните.

Как да се свържете с нас
Ако имате някакви въпроси относно тази декларация за поверителност, как обработваме личните Ви данни, или ако желаете да упражните правата си, молим да се свържете с нас на адрес dp-eu@ppg.com, или да ни пишете, като използвате информацията за контакт, предоставена за съответната европейска организация на PPG, на съответния уеб сайт, или във всяко съобщение, което сте получили.