PPG: We protect and beautify the world
Menu
Print |

PPG Privacy Statement for Europe

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI PPG O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE EURÓPU

EN BG | CZ | DE | ES | FR | GR | HU | IT | NL | PL | PT | RO | SK | SL
 

V spoločnosti PPG sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov definuje, ako európske subjekty skupiny PPG Industries, Inc. (ďalej len „PPG“, „my“ alebo „nás/nám“) používajú a chránia akékoľvek vaše osobné údaje („Osobné údaje“) poskytnuté nám prostredníctvom používania našich webových stránok alebo aplikácií, sociálnych médií (spoločne „Stránky“), telefonicky, písomne alebo inak. Toto vyhlásenie sa bude uplatňovať vždy, keď vaše Osobné údaje spracováva subjekt PPG so sídlom v Európskej únii (EÚ), Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, príp. keď sa nachádzate v týchto oblastiach. V prípade určitých produktov a služieb však môžu namiesto tohto vyhlásenia platiť konkrétne upozornenia o ochrane osobných údajov.

Prečítaním tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov získate informácie o základoch, na ktorých spracúvame vaše Osobné údaje, keď pristupujete k našim Stránkam alebo s nami komunikujete iným spôsobom. Všetky Osobné údaje, ktoré poskytnete, budú spracované tak, ako je uvedené nižšie.

Kto je zodpovedný za spracovanie Osobných údajov?
Subjekt PPG, ktorý poskytuje príslušnú Stránku, ktorú navštevujete alebo cez ktorú komunikujete, je kontrolórom, a preto zodpovedá za spracovanie Osobných údajov, ktoré poskytnete počas takejto návštevy alebo interakcie.

Aké Osobné údaje zhromažďujeme?
Pri návšteve našich Stránok alebo pri komunikácii s nami môžeme zhromažďovať tieto informácie:

 • osobné informácie, ako je meno, názov pracovnej pozície a dátum narodenia;
 • kontaktné informácie vrátane domácej, pracovnej a e-mailovej adresy;
 • oblasti záujmov;
 • ďalšie informácie týkajúce sa zákazníckych prieskumov/spätnej väzby;
 • informácie o produktoch, vybavení a zariadeniach od spoločnosti PPG alebo jej konkurentov, ktoré používate;
 • informácie o platbách vrátane čísla kreditnej/debetnej karty alebo iných finančných informácií;
 • informácie o účte vrátane používateľského mena a šifrovaného hesla;
 • informácie zhromažďované automaticky počas návštevy našich Stránok vrátane adries IP, všeobecných umiestnení, poskytovateľov služieb, času činnosti, technológií a identifikátorov zariadení a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie/sledovacích pixelov (pozrite si aj časť „Používanie súborov cookie a podobných technológií“ nižšie).

Všetko, čo nám predkladáte, napríklad:

 • nákupom, objednávkou a platbami za produkty alebo služby;
 • vyplnením formulárov na našich Stránkach;
 • registráciou na odber našich bulletinov;
 • účasťou na našich propagačných akciách, ponukách, prieskumoch, kvízoch, dotazníkoch a/alebo súťažiach;
 • vytvorením používateľského účtu na našich Stránkach;
 • poskytnutím spätnej väzby alebo recenzie produktu;
 • kontaktovaním PPG s otázkami a pripomienkami.

Ako používame súbory cookie a podobné technológie
Spoločnosť PPG používa súbory cookie prehliadača, súbory cookie Flash, sledovacie pixely, doplnky sociálnych médií/sietí a službu Google Analytics. Niektorí dodávatelia môžu ukladať a čítať súbory cookie na našich Stránkach, aby pomohli spoločnosti PPG poskytovať marketingové správy na Stránkach a na ďalších online miestach, ktoré navštívite po tom, ako opustíte Stránky.

 • Súbory cookie prehliadača sú drobné informácie, ktoré stránka ukladá v počítači používateľa/návštevníka, smartfóne alebo podobnom zariadení, ktoré sa môžu používať na ukladanie/zapamätanie si používateľských preferencií, ukladanie údajov, sledovanie online aktivity používateľa a/alebo pripomenutie ďalšej návštevy stránky používateľom/návštevníkom. Súbory cookie môžu byť tiež použité na prispôsobenie prostredia pre používateľa/návštevníka na stránkach a zhromažďovanie informácií o navigácii používateľov/návštevníkov na stránkach. PPG a tretie strany spolupracujú na používaní súborov cookie prehliadačov pre cielené marketingové aktivity a analýzu webových stránok. Súbory cookie prehliadača vkladá na Stránky PPG spoločnosť PPG, ako aj tretie strany. Informácie, ktoré zhromažďuje a zdieľa PPG, neobsahujú žiadne Osobné údaje (napríklad mená zákazníkov alebo spotrebiteľov, adresy, telefónne čísla alebo e-mailové adresy).
 • Súbory cookie Flash sú súbory, ktoré ukladajú informácie na vašom počítači alebo inom zariadení podobne ako súbory cookie prehliadača. PPG ich používa na určitých Stránkach na účely, ako sú funkcie mapy a animácie, ale PPG prostredníctvom tohto procesu nezhromažďuje osobné údaje.
 • Sledovacie pixely sú malé obrazové súbory, ktoré sú súčasťou receptu pre webovú stránku (rovnako ako akákoľvek iná požiadavka na obsah) alebo sú obsiahnuté v e-mailoch. Spoločnosť PPG používa sledovacie pixely, ktoré pomáhajú spravovať online inzerciu a analýzu návštevnosti Stránok. Tieto obrazové súbory poskytujú tretie strany na účely externého spravovania reklám, sledovania marketingu prostredníctvom vyhľadávania, afiliačného marketingu a analýzy. Vo všetkých takýchto prípadoch sú sledovacie pixely naprogramované tak, aby zhromažďovali IP adresu vášho počítača a určité ďalšie obmedzené informácie, keď ste na našich Stránkach. PPG pomocou tejto technológie nezhromažďuje vaše meno, e-mailovú adresu ani telefónne číslo. Napríklad v online reklamných kampaniach umožňujú sledovacie pixely tretím stranám rozpoznať súbor cookie vo vašom webovom prehliadači, čo nám naopak umožňuje zistiť, ktoré reklamy prinášajú jedinečných používateľov na Stránky PPG z iných lokalít na internete.
 • Doplnky sociálnych médií/sietí
  • AddThis: Naše Stránky používajú doplnky AddThis od spoločnosti Oracle America, Inc. („Oracle“). Tieto doplnky umožňujú zdieľať obsah s inými používateľmi, napríklad prostredníctvom sociálnych médií/sietí. To nám pomáha zlepšiť náš obsah a spraviť ho zaujímavejším pre vás ako používateľa. Prostredníctvom týchto doplnkov váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Oracle a prípadne s vybranou sociálnou sieťou/službou siete. Príjemcovia dostanú informácie, že ste navštívili danú Stránku, spolu so súvisiacimi informáciami, ako napríklad IP adresa, dátum a čas žiadosti, prehliadač, Stránka, z ktorej pochádza žiadosť, objem prenesených údajov a použitý operačný systém. Tieto informácie sa spracúvajú na serveroch Oracle v USA. Ak zdieľate obsah z našich Stránok napríklad prostredníctvom sociálnych médií/sietí, vaša návšteva našich Stránok môže byť priradená k vášmu používateľskému profilu v príslušnej sociálnej sieti. Nemáme žiadny vplyv ani ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov. Spoločnosť Oracle ukladá vaše údaje v používateľských profiloch a používa ich na účely marketingu, prieskumu trhu a/alebo návrhu založeného na dopyte po svojej webovej stránke. Aj v súvislosti s používateľmi, ktorí nie sú prihlásení, táto analýza slúži najmä na poskytovanie reklamy založenej na dopyte, a informuje ostatných používateľov príslušnej sociálnej siete o vašich aktivitách na našich Stránkach. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese http://www.addthis.com/privacy.
  • Poskytovatelia sociálnych médií/sietí: Vo všeobecnosti platí vyššie uvedené aj pre ostatné doplnky sociálnych médií/sietí, ktoré používame na našich Stránkach poskytovaných priamo od poskytovateľov sociálnych médií/sietí, a to Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter. Môžete identifikovať príslušného poskytovateľa podľa názvu a/alebo loga na tlačidle doplnka. V závislosti od webovej stránky PPG môžete pomocou týchto doplnkov buď zdieľať obsah, alebo jednoducho byť presmerovaní z našej webovej stránky, ktorú ste navštívili, na našu príslušnú stránku sociálnych médií/sietí. Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy a https://twitter.com/en/privacy.
 • Google Analytics: Naše Stránky používajú službu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google LLC („Google“). Zahŕňa prevádzkový režim „Universal Analytics“, ktorý umožňuje priradiť údaje, relácie a interakcie medzi viacerými zariadeniami pseudonymnému ID používateľa, a analyzovať tak aktivity používateľa vo viacerých zariadeniach. Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analyzovať používanie našich Stránok. Informácie o používaní našich Stránok generovaných súborom cookie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Na našich Stránkach sme však aktivovali anonymizáciu IP pre službu Google Analytics, aby sme zabezpečili anonymné zhromažďovanie IP adries (tzv. IP maskovanie). Vaša IP adresa je teda pred takýmto prenosom skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa odošle na server Google v USA a skráti sa tam. IP adresa odoslaná prehliadačom v kontexte služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/sk.html a https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

V našom mene spoločnosť Google tieto informácie použije na analýzu vášho používania našich Stránok, zostavenie prehľadov o aktivite na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našich Stránok a internetu. Google Analytics používame na analýzu používania našich Stránok a na ich pravidelné zlepšovanie. Vďaka zhromaždeným štatistickým údajom dokážeme zlepšovať náš obsah a robiť ho pre vás ako používateľa zaujímavejším. Prenosy vašich osobných údajov do USA sa uskutočnia v rámci Štítu ochrany osobných údajov EÚ-USA na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti, pre ktorú je spoločnosť Google certifikovaná (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Odoslané údaje, ktoré sú prepojené so súbormi cookie, identifikátormi používateľov (napríklad ID používateľov) alebo reklamnými identifikátormi, sa uchovajú po dobu 14 mesiacov. Raz za mesiac sa údaje, ktoré dosiahli koniec obdobia uchovávania, automaticky odstránia.

Odmietnutie súborov cookie alebo podobných technológií
Môžete si vybrať, či sa určité informácie zhromaždené na webových stránkach vrátane Stránok PPG majú použiť napríklad na prispôsobenie reklamy na základe predpovedí získaných z vašich návštev v čase a na rôznych webových stránkach. Majte na pamäti, že odmietnutie súborov cookie môže ovplyvniť váš dojem z používania stránok PPG.

 • Súbory cookie prehliadača: Máte právo vzniesť námietky proti zhromažďovaniu a ukladaniu vašich Osobných údajov, ako je uvedené vyššie, odstránením alebo zabránením ukladaniu súborov cookie prehliadača. Môžete tak urobiť podľa pokynov v sekcii pomoci vášho prehliadača. Pre určité súbory cookie prehliadača, ktoré sú zacielené na reklamu, môžete navštíviť stránku Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu na adrese http://www.youronlinechoices.com/ a odhlásiť sa z behaviorálnej reklamy poskytovanej členskými spoločnosťami EDAA. Väčšinu prehliadačov možno tiež nastaviť tak, aby vás upozornili, keď sa súbor cookie prehliadača uloží do vášho počítača alebo iného zariadenia.
 • Súbory cookie Flash: Máte právo vzniesť námietky proti zhromažďovaniu a ukladaniu vašich Osobných údajov, ako je uvedené vyššie, odstránením súborov cookie Flash. Môžete tak urobiť spravovaním nastavení prehrávača Flash Player od Adobe. Ak chcete odstrániť alebo zabrániť ukladaniu súborov cookie Flash, musíte navštíviť stránku pomocníka prehrávača Adobe Flash Player na adrese http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/, kde kliknite na odkaz „Website Privacy Settings panel“ (Panel nastavení ochrany osobných údajov webových stránok) na ľavej strane obrazovky a postupujte podľa pokynov na zabránenie ukladaniu údajov do počítača obsahom Flash tretích strán.
 • Sledovacie pixely: Pretože sledovacie pixely sú zahrnuté do receptúry pre webovú stránku alebo sú obsiahnuté v e-mailoch, nemôžete ich odmietnuť ani sa z nich odhlásiť. Ak sa však používajú v spojení so súbormi cookie, môžu sa stať neúčinnými buď odmietnutím súborov cookie, alebo zmenou nastavení súborov cookie vo vašom prehliadači. V iných prípadoch, napríklad v prípade e-mailov sa sledovacie pixely nepoužívajú v spojení so súbormi cookie, a ak ste s takýmto spôsobom používania sledovacích pixelov nespokojní, nemali by ste používať Stránky alebo sa prihlásiť na odber e-mailov.
 • Doplnky sociálnych médií/sietí: Máte právo vzniesť námietky proti zhromažďovaniu a ukladaniu vašich Osobných údajov, ako je uvedené vyššie. V súvislosti so sieťou AddThis tak môžete urobiť kliknutím na tlačidlo zrušenia odberu na http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby boli súbory cookie uložené ako súbory cookie prehliadača (pozri vyššie). Tiež máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu používateľských profilov. Ak chcete toto právo uplatniť, musíte sa priamo obrátiť na sieť AddThis alebo na príslušného poskytovateľa sociálnych médií/sietí. Ďalšie informácie o vašich právach sú k dispozícii na http://www.addthis.com/privacy, https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy a https://twitter.com/en/privacy.
 • Google Analytics: Máte právo vzniesť námietky proti zhromažďovaniu a ukladaniu vašich Osobných údajov, ako je uvedené vyššie, zabránením ukladaniu súborov cookie tak, ako to je možné pri súboroch cookie prehliadača (pozri vyššie). Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním Stránky a spracovaním takýchto údajov spoločnosťou Google inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý si môžete prevziať na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Zakázanie súborov cookie zabráni budúcemu zhromažďovaniu údajov pri návšteve našich Stránok. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu vo viacerých zariadeniach prostredníctvom služby Universal Analytics, musíte sa odhlásiť vo všetkých zariadeniach, ktoré používate.

Prečo spracúvame Osobné údaje?
Vaše Osobné údaje môžeme spracovať na nasledujúce účely (právny základ nášho spracovania je zvýraznený tučným písmom):

 • Presadzovať naše legitímne záujmy, ktoré zahŕňajú napríklad:
  • poskytovanie služieb zákazníkom;
  • riešenie a vybavovanie vašich sťažností;
  • porozumenie vašim potrebám a poskytovanie lepších služieb a lepšie pochopenie vás ako nášho zákazníka;
  • zlepšovanie obsahu, všeobecnej správy a prispôsobenia našich Stránok, napríklad prispôsobením prostredia pre používateľov, meraním efektívnosti komunikácie a výkonnosti Stránok a optimalizáciou výkonnosti Stránok;
  • zlepšovanie našich produktov a služieb;
  • poskytovanie ponúk, produktov, vzoriek, pozvánok na akcie a školenia a ďalšie informácie o reklamách, o ktorých sa máme dôvod domnievať, že by mohli byť pre vás zaujímavé na základe vašich predchádzajúcich žiadostí alebo na základe podobných produktov, o ktoré ste predtým vyjadrili záujem;
  • zostavovanie poznatkov o trhu;
  • nastavenie a spravovanie používateľských účtov na našich Stránkach;
  • aktivácia softvéru PPG, ktorý chcete mať k dispozícii; a
  • riešenie problémov so softvérom, bezpečnostnými a prevádzkovými problémami;
 • ak ste nám napríklad poskytli svoj súhlas na pravidelné kontaktovanie prostredníctvom e-mailu o propagačných akciách, nových produktoch alebo službách alebo podujatiach, alebo poskytnutie ďalších informácií o reklamách;
 • plnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy medzi vami a nami vo vzťahu k našim produktom alebo službám, t. j. odpovedanie na vaše otázky a plnenie vašich požiadaviek alebo objednávok, spracovanie platieb, spravovanie a spracovanie prieskumov, kvízov, dotazníkov a/alebo súťaží;
 • Splniť si naše právne záväzky, ktoré zahŕňajú napríklad:
  • udržiavanie našich obchodných záznamov;
  • prevencia podvodov; a
  • dodržiavanie požiadaviek verejných orgánov.

Ak vás žiadame o vaše Osobné údaje v dôsledku zákonných alebo zmluvných požiadaviek, uvedieme, ktoré informácie sú dobrovoľné. Ak nám však neposkytnete určité informácie dobrovoľne, je možné, že vám nebudeme vedieť poskytnúť príslušné produkty alebo služby alebo odpovedať na vaše požiadavky, ku ktorým tieto informácie potrebujeme.

Ako dlho uchovávame Osobné údaje?
Vaše Osobné údaje uchováva PPG iba na nevyhnutnú dobu: (i) na účel(y), pre ktorý(-é) boli zhromaždené; (ii) podľa zákona; a/alebo (iii) na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžu vzniknúť neskôr (v takom prípade vám poskytneme ďalšie informácie podľa zákona).

Kategórie príjemcov osobných údajov
Vaše Osobné údaje môžeme previesť na tretie strany nasledovne:

 • Subjekty skupiny PPG môžu byť príjemcami vašich Osobných údajov, aby sme mohli využiť našu firemnú štruktúru na poskytnutie rýchlejších a efektívnejších služieb zdieľaním v informačných systémoch skupiny, vo finančnej správe alebo iných administratívnych úlohách a službách zákazníkom.
 • Spracovatelia a poskytovatelia služieb sú niekedy zamestnaní spoločnosťou PPG, aby nám pomohli svojimi službami, a môžu v priebehu svojho angažovania dostať alebo inak získať prístup k vašim Osobným údajom. Títo spracovatelia a poskytovatelia služieb zahŕňajú: (i) mediálne, dizajnové, tlačové, propagačné a eventové agentúry s cieľom uskutočňovať propagačné a marketingové aktivity alebo vykonávať komunikáciu v mene PPG; (ii) spoločnosti zamerané na prieskum a výskum trhu s cieľom získať informácie o trhu; (iii) IT a iní technickí poskytovatelia s cieľom získať služby hostingu, ukladania alebo obnovy v prípade, že počítačové systémy spoločnosti PPG budú niekedy poškodené, zničené alebo nedostupné; (iv) prepravné subjekty a poskytovatelia logistických služieb (napr. kuriérske, poštové služby), aby vám dodali produkty a iné materiály v mene PPG; (v) poskytovatelia služieb spracovania platieb; a (vi) agentúry pre služby zákazníkom, ktoré vám poskytujú služby v prípade objednávania online.
 • V prípade zákonnej požiadavky môžeme vaše Osobné údaje a ďalšie informácie zverejniť aj príslušným tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sú tieto informácie potrebné na: (i) vyšetrovanie prípadných porušení zákona; (ii) identifikovanie, kontaktovanie alebo podanie žaloby proti osobe, ktorá porušuje dohodu, ktorú má so spoločnosťou PPG; alebo (iii) zabránenie bezprostrednej fyzickej škode na akejkoľvek osobe alebo na ochranu práv, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti PPG. Vaše Osobné údaje môžeme zverejniť aj príslušným tretím stranám (napr. forenzní vyšetrovatelia, externí právni zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní), aby vyšetrili, reagovali na porušovanie bezpečnosti/ochrany údajov alebo aby zabránili ich narušeniu, alebo spolupracovali s vládnymi orgánmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní podľa iných právnych záležitostí.
 • V priebehu podnikových transakcií môže spoločnosť PPG zdieľať vaše Osobné údaje a ďalšie informácie s treťou stranou (a jej advokátmi, účtovníkmi a inými príslušnými stranami) v prípade, že sa spoločnosť PPG zlúči, nadobudne, bude nadobudnutá alebo sa stane zákonným partnerom takejto tretej strany, alebo pri navrhnutí takejto transakcie.

S výnimkou prípadov uvedených vyššie vaše Osobné údaje nebudú prenesené žiadnej osobe ani subjektu. V prípade prenosu vašich Osobných údajov tretím stranám (ako je uvedené vyššie) vždy zabezpečíme, aby sa medzi nami a tretími stranami dohodli všetky požadované zmluvné podmienky. To môže zahŕňať aj zmluvnú povinnosť, aby konali v súlade s našimi pokynmi, prijali primerané opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov, a nepoužívali ich na vlastné účely.

Medzinárodné prenosy Osobných údajov
Vo všeobecnosti používame vaše Osobné údaje vo vašej krajine alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Ako medzinárodná spoločnosť však PPG môže prenášať vaše Osobné údaje vrámci celosvetovej organizácie PPG alebo zapojiť poskytovateľov služieb tretích strán so sídlom v krajinách mimo Európskej únie. Niektoré z týchto krajín nemusia zabezpečiť primeranú úroveň ochrany, pokiaľ ide o spracovanie vašich Osobných údajov. V takýchto prípadoch neprenášame vaše Osobné údaje, ak sme neposkytli vhodné záruky, ako sú dohody o spracovaní údajov na základe štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Komisiou EÚ (ktoré PPG implementovala pre prevody na svoje subjekty skupiny napríklad v USA). Môžete požiadať o kópiu týchto prípadných záruk, ktoré sa týkajú spracovania vašich Osobných údajov, ak nás kontaktujete spôsobmi uvedenými v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

Ako chránime Osobné údaje
Spoločnosť PPG podniká vhodné kroky na ochranu vašich Osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným sprístupnením alebo prístupom pomocou množstva fyzických, operačných a technologických opatrení. Ak vaše Osobné údaje už nie sú požadované (ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov), sú zničené, anonymizované alebo inak zlikvidované pomocou bezpečných metód.

Vaše práva
Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup: Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli potvrdenie o tom, či spracovávame vaše Osobné údaje, a ak je to tak, získať od nás prístup k vašim Osobným údajom a informáciám o tom, ako ich spracovávame.
 • Právo na nápravu: Môžete nás požiadať, aby sme opravili nepresné Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, alebo doplnili takéto neúplné údaje.
 • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): Za určitých okolností nás môžete požiadať o vymazanie vašich Osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností môžete u nás dosiahnuť obmedzenie spracovania vašich Osobných údajov.
 • Právo na prenos údajov: Ak je naše spracovanie vašich Osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na zmluve medzi vami a nami, môžete nás požiadať o poskytnutie vašich Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo presunúť tieto údaje k inému kontrolórovi bez námietok z našej strany, alebo ak je to technicky možné, požiadať o prenos údajov inému kontrolórovi priamo od nás.
 • Právo na námietku: Môžete namietať proti spracovaniu vašich Osobných údajov (i) na účely priameho marketingu kedykoľvek; alebo (ii) z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, keď plníme úlohu vo verejnom záujme alebo sledujeme naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany.

Ak ste nám dali svoj súhlas na spracovanie vašich Osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek a bezodkladne odvolať s budúcou účinnosťou. Ak tak urobíte, zastavíme príslušné spracovanie vašich Osobných údajov na základe tohto súhlasu. Môže nám to však napríklad zabrániť v poskytovaní určitých služieb, pre ktoré sme spracovávali vaše Osobné údaje.
Ak by ste chceli uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v sekcii „Ako nás kontaktovať“.

V každom prípade a kedykoľvek môžete podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov.

Ako nás kontaktovať
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane vašich Osobných údajov alebo spôsobu, akým spracovávame vaše Osobné údaje, alebo ak si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na adrese dp-eu@ppg.com. Prípadne nám napíšte pomocou kontaktných údajov poskytnutých pre príslušný európsky subjekt PPG na jeho príslušnej webovej stránke, alebo v akejkoľvek jeho komunikácii, ktorú ste dostali.